Standpunten

De Koninklijke VNCI verbindt, versterkt en vertegenwoordigt de chemische industrie in Nederland zodat onze leden veilig, efficiënt en innovatief kunnen bijdragen aan een duurzame en welvarende samenleving. In onze standpunten lees je waar we ons voor inzetten. 

WaterkwaliteitOmgevingswet | VergunningenChemische recyclingBiogrondstoffenVervoer gevaarlijke stoffenInfrastructuur | Energiebesparing | Maatwerkafspraken | Waterstof | Veilige en duurzame stoffen | Elektrificatie | Transitiepad | Pfas | Safe and sustainable by design | Chemicals Strategy for Sustainability | CO2-opslag | Vision Zero | Varend ontgassen | Cybersecurity | CO2-reductie