Varend ontgassen terugdringen

Na het lossen van een lading vluchtige organische stoffen gaan binnenvaartschepen vaak over tot ontgassen, waarbij de restanten van deze gevaarlijke stoffen naar de buitenlucht worden uitgestoten. Dit kan volgens de VNCI in veel gevallen worden voorkomen.

 

Op dit moment ontgassen schippers vaak nog op weg naar een volgende verlader. Die vereist in de meeste gevallen een ‘schoon en droog schip’. Omdat er maar weinig installaties zijn waarbij ontgassen op een milieuvriendelijkere manier kan, is de schipper genoodzaakt om dat naar de buitenlucht te doen.

In 2017 is in de Rijnoeverstaten een verbod ingevoerd op het varend ontgassen van de meest vervoerde stoffen. Het verbod wordt in drie fasen uitgevoerd, waarbij de restrictie in elke fase voor meer stoffen geldt. Voor het verbod van kracht kan worden moeten alle Rijnoeverstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd. Zwitserland heeft eind december 2023 als laatste land geratificeerd, maar hun lokale wetgeving geeft inwoners nog honderd dagen de tijd om een referenfum aan te vragen. Het verbod van de diverse fases zal dan pas medio oktober 2024 van kracht worden. De Nederland minister van I&W heeft eind oktober 2023 middels een Kamerbrief aangekondigd dat fase I en II versneld zullen worden verboden en wel per 1-7-2024 voor fase I en II; Nederland loopt hiermee vooruit op de afspraken met de andere Rijnoeverstaten.    

Een volledig verbod op varend ontgassen kan pas worden ingesteld als er voldoende ontgassingsinstallaties zijn. Er zijn technieken in ontwikkeling voor optimalisatie van de installaties, maar die voldoen nog niet aan de milieuwetgeving. Ook is er is een verschil van inzicht in hoe de ontgassingsinfrastructuur tot stand moet komen. 

De VNCI is van mening dat ontgassen in veel gevallen voorkomen kan worden door producten zonder ontgassen en/of reinigen ‘over elkaar’ te laden, dat wil zeggen dezelfde of verenigbare producten te vervoeren. Dit wordt ‘compatibel varen’ genoemd.

Inzet VNCI

  • Overleg met andere partijen om de eisen van compatibel varen minder restrictief te maken
  • Blijven benadrukken dat varend ontgassen moet stoppen

Op de website van CDNI lees je meer over Ontgassingsverbod in 3 fasen.