Reactie VNCI op voortgangsrapport PBL Energie- en klimaattransitie: tempo moet omhoog

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vandaag de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) gepubliceerd. De conclusie daarin is dat de klimaatdoelstellingen voor 2030 nog niet binnen bereik zijn. Het PBL geeft hiermee een duidelijk signaal af stelt de Koninklijke VNCI.