Biogrondstoffen nodig voor circulaire en CO₂-neutrale chemische industrie

De Koninklijke VNCI verwelkomt het duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen van de SER. Het rapport doet recht aan de verschillende, soms tegenstrijdige, perspectieven op duurzaamheid die heersen in het debat rond biomassa.

08-07-2020 \ Uitgelicht lees meer