Ledeninformatie

Ledeninformatie is alleen toegankelijk voor VNCI-leden. Je kunt hier inloggen. Heb je nog geen ledenaccount? Vraag een login aan.

2021

08.04.2021
Voor de stoffen Fosfortrichloride, n-Butylacetaat, Methacrylonitril en Oxalonitril zijn interim-probits gepubliceerd en voor Methanol en Koolstofdioxide nieuwe probits. Commentaar mogelijk tot 1 juni 2021.
Probits t.b.v. QRA berekeningen nieuw en interim
06.04.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de voorlopige portefeuilleverdeling, het formatieproces en aankondigingen van verschillende commissiedebatten
Lobby Update week 14
23.03.2021
Gezondheidsraad adviseert gevaarsindeling categorie 2 voor methylisobutylketon (MIBK CAS nr. 108-10-1)
Advies Gezondheidsraadraad indeling MIBK
16.03.2021
Handreiking en format voor ADM beleid beschikbaar
Alcohol-drugs- en medicijnbeleid
12.03.2021
Wat vinden VVD, CDA, D66, CU, PVDA en GL van bijvoorbeeld CO₂-heffing, CCS, circulaire economie of zorgstoffen? En wat is onze reactie daarop? Je leest het in deze analyse van de verkiezingsprogramma’s.
TK21 - Analyse Verkiezingsprogramma's
11.03.2021
Tot (en met) 29 maart reactie mogelijk op een voorstel tot wijziging van emissiegrenswaarden, van de rentevoet voor kosteneffectiviteit en toepassing hiervan bij minimalisatie van zzs.
Luchtemissies, concept wijzigingen, evt reactie
08.03.2021
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vinden verschillende verkiezingsdebatten plaats. Een samenvatting op hoofdlijnen van een aantal relevante debatten is in deze lobby update te vinden.
Lobby Update week 10
22.02.2021
De Tweede Kamer is vanaf 12 februari 2021 met voorjaars- en verkiezingsreces. Het voorjaars- en verkiezingsreces loopt tot en met 22 maart. Wel komt de Kamer op 24 februari terug voor een vergadering over het coronavirus en de Tijdelijke wet Groningen.
Lobby Update week 8
09.02.2021
In deze update aandacht voor het studiegroeprapport “Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050” en voor de antwoorden die Matthijs Sienot (D66) van (inmiddels voormalig) minister Wiebes heeft gekregen over het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030.’
Lobby update week 6
22.01.2021
Via aangepaste wetgeving gaat uiterlijk per 1 januari 2023 een verbrede energiebesparingsplicht gelden. Bedrijven moeten dan naast energiebesparende maatregelen ook CO2-reducerende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. In de praktijk betekent dit dat vooral energiebesparende maatregelen in aanmerking komen.
Verbrede energiebesparingsplicht