Over VNCI

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland. In de chemische industrie werken 45.000 medewerkers bij 390 bedrijven. Deze bedrijven zijn belangrijk voor veel andere industrieën. Wij verbinden deze bedrijven met de samenleving, met de overheid en met elkaar. De vereniging werd op 17 mei 1918 opgericht. 

Onze missie

De Koninklijke VNCI verbindt, versterkt en vertegenwoordigt de chemische industrie in Nederland zodat onze leden veilig, efficiënt en innovatief kunnen bijdragen aan een duurzame en welvarende samenleving.

Strategie 2020 - 2024 | Transitie als Kans2

De chemische industrie wil inzetten op samenwerking en innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werken aan een betere verbinding met de samenleving én onverminderd investeren in veiligheid en een gezond leefmilieu. Deze ambitie is de kern van onze strategie Transitie als Kans2. VNCI-directeur Manon Bloemer legt deze ambitie uit in een korte video.

Visie

De leden van de  Koninklijke VNCI zijn toegankelijke bedrijven die waarmaken wat ze beloven. De grote economische en maatschappelijke relevantie voor Nederland is bekend bij een breed publiek.

Op het gebied van duurzaamheid en veiligheid loopt de Nederlandse chemische industrie voorop. Centraal staat de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie.

Kleine, middelgrote en grote (internationale) bedrijven werken samen aan een veelheid van innovaties. Hierdoor behoort de Nederlandse chemische industrie tot de wereldtop. Samen met klanten, leveranciers, overheden en kennisinstellingen worden oplossingen gevonden voor wereldwijd relevante uitdagingen zoals klimaat, milieu, schoon water, gezond en veilig voedsel, medicijnen, transport en comfortabel wonen. Er is geen bedrijfstak waar de chemie niet aan raakt en zowel chemische producten als kennis zijn een belangrijk exportproduct.

Werken in de chemie is divers, uitdagend en relevant. 

De Nederlandse chemische industrie communiceert transparant en begrijpelijk. Bedrijven onderhouden actief contact met buren, overheden en overige belanghebbenden.

Sustainable Development Goals

Met de SDGs heeft de internationale gemeenschap zeventien doelen geformuleerd voor een duurzame toekomst. De inzet vanuit de VNCI is om zo veel mogelijk voortgang te maken op de doelen waar de chemie impact op heeft. Zo zijn er zes SDGs geïdentificeerd waar concrete vooruitgang mogelijk is vanuit de chemische industrie:

Statuten

Je kunt de statuten van de Koninklijke VNCI lezen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • De VNCI ondersteunt het Responsible Care-programma. Met dit programma willen chemiebedrijven wereldwijd permanent de prestaties verbeteren voor veiligheid, gezondheid en milieu, en de communicatie daarover.
  • In het Responsible Care Global Charter geven chemische bedrijven invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Het productenbeleid krijgt vorm in het Product Stewardship-programma.

Mededingingsbeleid en anticorruptiebeleid

De VNCI hanteert bij haar activiteiten richtlijnen inzake mededingingsbeleid, en anticorruptiebeleid en de CEFIC Do and Don't om ervoor te zorgen dat zij handelt in overeenstemming met de geldende mededingingswetten en dat zij corruptie voorkomt.