Ledeninformatie

Ledeninformatie is alleen toegankelijk voor VNCI-leden. Je kunt hier inloggen. Heb je nog geen ledenaccount? Vraag een login aan.

2020

25.06.2020
Politieke monitor
Lobby Update week 25
29.05.2020
Politieke monitor
Lobby Update week 23
25.05.2020
De probits voor de stoffen Fosfortrichloride, Methacrylonitril en Oxalonitril zijn opnieuw afgeleid; inhoudelijk commentaar tot 13 juli 2020
Nieuwe probits t.b.v. QRA berekeningen
18.05.2020
Deze handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ geeft op hoofdlijnen duidelijkheid over hoe we binnen de chemische industrie samen kunnen zorgen dat er veilig kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis.
Veilig en gezond (samen)werken. Handreiking 1,5 meter voor de chemische industrie
15.05.2020
Politieke Monitor
Lobby Update week 21
11.05.2020

Toelichting op de knelpunten m.b.t. de naleving van de bedrijfsbrandweer verplichtingen i.v.m. de coronacrisis en een terugkoppeling van de enquête over gebruik blusmiddelen in februari 2020

Knelpunten Bedrijfsbrandweer i.r.t. coronacrisis en enquête blusmiddelen
01.05.2020

Politieke Monitor

Lobby Update week 19
29.04.2020

Door de overheid wordt een coördinatiepunt persoonlijke beschermings-middelen (PBM’s) opgericht. Dit coördinatiepunt heeft de opdracht om de beschikbaarheid van PBM’s te verbeteren voor sectoren buiten de zorg. Bedrijven kunnen een beroep doen als vitale of cruciale processen tot stilstand komen wanneer er geen PBM’s beschikbaar zijn.

Coördinatiepunt persoonlijke beschermingsmiddelen voor PBM’s voor sectoren buiten de zorg
24.04.2020
Een compilatie op basis van goede praktijken
Handreiking op hoofdlijnen anderhalve meter-samenleving voor (petro)chemiesector
20.04.2020
Politieke Monitor
Lobby update week 17
17.04.2020
Landelijk overleg BRZO+ inzake ontwikkelingen COVID-19
16.04.2020

In deze brief krijg je een toelichting op de status en het belang van een groot aantal PGS-en die op 1 april online zijn gezet. De brief gaat daarnaast in op de relatie tussen de PGS-en en de Omgevingswet. Het is daarom belangrijk om te weten wat de nieuwe PGS-en voor jou betekenen.

Status van nieuwe PGS-en op PGS website
09.04.2020
Externe veiligheidsrisicoberekening moet met een nieuwe versie van Safeti-NL berekend worden; introductie nieuwe probits voor QRA-berekeningen.
Nieuwe versie Safeti-Nl en stand van zaken probits
03.04.2020
Lobby Update week 15
02.04.2020
Update COVID-19 d.d. 1 april VNCI leden
01.04.2020
Periodieke examens en equipement inspecties ADR, RID en ADN mogen uitgesteld worden
Coronacrisis en tijdelijk aangepaste regels vervoer gevaarlijke stoffen
31.03.2020
Second message from Cefic
20.03.2020

Politieke Monitor

Lobby Update week 13
18.03.2020
A message from Cefic President Daniele Ferrari
09.03.2020
Steeds meer bedrijven treffen maatregelen
Corona-informatie en vergaderingen VNCI
06.03.2020
Politieke Monitor
Lobby update week 11
14.02.2020
het Arbobesluit is 1 februari aangepast voor werkzaamheden in een explosieve atmosfeer
Aanpassing Arbobesluit voor explosieve atmosfeer
04.02.2020
Waar ligt in 2020 de nadruk bij nationaal georganiseeerde inspecties van REACH, ILT en ISZW.
Toezicht 2020
23.01.2020
In het kader van de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid (Externe veiligheid) worden voor alle BRZO bedrijven de aandachtsgebieden berekend. Die gegevens moeten door de Omgevingsdiensten gedeeld worden met de bedrijven. Deze informatiebrief gaat in op dat moeizame proces.
Jouw medewerking gevraagd bij het aandachtsgebieden-beleid
20.01.2020
Informatie over cyberkwetsbaarheid inzake Citrix-servers

2019

20.12.2019

De Gezondheidsraad adviseert om methylisobutylketon te classificeren als verdacht kankerverwekkend (categorie 2 voor carcinogeniteit).

Openbaar Conceptrapport methylisobutylketon (CAS nr. 108-10-1) Reactie mogelijk tot 31 maart 2020
04.11.2019

Herziening richtlijn PGS 15 en 31

Herziening richtlijn PGS 15 en 31
« 1 2 2/2 (127)