CO₂-opslag onmisbaar en noodzakelijk op weg naar 2050

Het afvangen en opslaan van industriële CO2-emissies in lege gasvelden is een effectieve en relatief goedkope manier om op korte termijn CO2-emissiereducties te realiseren. Daarnaast is het onmisbare technologie om ook op lange termijn de internationale CO2-doelstellingen van het klimaatakkoord te redden. De Koninklijke VNCI pleit dan ook voor voldoende ondersteuning van deze technologie. Ook vragen we om de aanleg van CO2-infrastructuur en het faciliteren van transport per schip en vrachtwagen.

 

Het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) is geen langetermijn eindoplossing, maar biedt vooral tijd om nu nog duurdere technologieën, zoals groene waterstof en elektrisch kraken, verder door te ontwikkelen. Veel van deze technologieën zijn op dit moment nog niet marktrijp of economisch (nog) niet rendabel.

Daarnaast biedt CCS ook internationaal veel mogelijkheden. Alle IPCC-modellen laten de belangrijke rol van CCS zien om de doelstelling van Parijs te halen, maar er is wereldwijd nog nergens op grote schaal CCS toegepast op een industrieel cluster. Nederland kent daarvoor de ideale randvoorwaarden en dat biedt ook economisch kansen.

Tenslotte is CCS een belangrijke stap op weg naar CCU-toepassingen, waarbij afgevangen CO2 wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe chemische producten. Hoewel het technisch mogelijk is om de koolstof uit CO2 te hergebruiken, is dat een energetisch inefficiënt proces, waar nog veel innovatie voor nodig is. De VNCI ziet hier op langere termijn veel mogelijkheden.