CO₂-opslag onmisbaar en noodzakelijk op weg naar 2050

Afvang en opslag van industriële CO2-emissies is cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelen. VNCI pleit voor ondersteuning van CCS. De overheid is belangrijk in het organiseren van de markt voor levering, transport en opslag.

 

Het afvangen en opslaan van industriële CO2-emissies (Carbon Capture Storage - CCS) in lege gasvelden is een effectieve en relatief goedkope manier om op korte termijn CO2-emissiereducties te realiseren. Daarnaast is het onmisbare technologie om ook op lange termijn de internationale CO2-doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

Pluspunten

  • CCS is een technologie die op korte termijn geïmplementeerd kan worden. Het levert direct klimaatwinst op en brengt onze 2030-doelen binnen bereik.
  • CCS kan ook internationaal succesvol ingezet worden. Alle IPCC-modellen laten de belangrijke rol van CCS zien om de doelstelling van Parijs te halen. Het Klimaatpanel van de VN (IPCC) ziet geen enkel scenario waarin we zonder CCS onder de 1,5° kunnen blijven. Nederland kent daarvoor de ideale randvoorwaarden en dat biedt ook economisch kansen.
  • CCS is een belangrijke stap op weg naar CCU-toepassingen, waarbij afgevangen CO2 wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe chemische producten. Hoewel het technisch mogelijk is om de koolstof uit CO2 te hergebruiken, is dat een energetisch inefficiënt proces, waar nog veel innovatie voor nodig is. De VNCI ziet hier op langere termijn veel mogelijkheden.
  • Alternatieven voor CCS, zoals elektrificatie, zijn vaak minder ver ontwikkeld. Bovendien kampen we in Nederland op korte termijn met grote uitdagingen op het stroomnet (netcongestie) en beperkte beschikbaarheid van groene stroom.

Aandachtspunten

  • Hoewel de VNCI voorstander is, moet CCS verder gaande CO2-reductieopties, zoals elektrificatie, niet in de weg staan. We zijn dan ook voor het toepassen van het principe van de “zeef”, die een afwegingskader biedt voor CCS-aanvragen in de SDE++. Als er een beter alternatief voorhanden is komen de CCS-projecten niet in aanmerking voor subsidiegelden.
  • Ook biedt de maatwerkaanpak een goed afwegingskader voor CCS. In het “maatwerk” worden afspraken over CO2-reductiepaden met grote CO2-uitstoters gemaakt. Deze reductiepaden geven inzicht in de plannen om in 2050 richting nul CO2-uitstoot te komen.

Inzet VNCI

  • De VNCI pleit voor voldoende ondersteuning (garantie) voor CCS-technologie.
  • De VNCI pleit voor een overheid die duidelijke randvoorwaarden schept in de markt voor levering, transport en opslag.
  • De VNCI voorstander van alle CO2-infrastructuurmodaliteiten: zowel via buisleidingen als transport per schip.