Elektrificatie meest efficiënte route voor verduurzaming industrie

Directe elektrificatie is de meest efficiënte verduurzamingsroute voor de energie- en warmtevraag in de industrie. Investeren in elektriciteitsnetwerken op hoog én midden spanningsniveau zijn no-regret maatregelen die bestaande bedrijven helpen verduurzamen en nieuwe groene industrie aantrekken. 

 

De vraag naar elektriciteit vanuit de industrie stijgt tot 2050 naar verwachting met een factor 3 tot 4. De overstap van aardgas naar elektriciteit is ook bij hogere temperaturen steeds vaker mogelijk, waarbij elektrisch kraken zich in snel tempo ontwikkelt. Voorwaarde voor verdere opschaling van elektrificatie is het realiseren van voldoende netwerkcapaciteit en duurzame elektronen voor een betaalbare prijs.

Pluspunten

  • Directe elektrificatie is energetisch de meest efficiënte vorm van verduurzaming en is vaak al technisch mogelijk, ook voor hoge temperaturen.
  • Met e-boilers is het mogelijk om flexibel te leveren aan het stroomnet.
  • De grote potentie van onder andere wind op zee (70 GW in 2050) geeft Nederland een goede uitgangspositie voor een sterk geëlektrificeerde chemische industrie in 2050.

Aandachtspunten

  • Grootschalig elektrificeren vraagt om grote investeringen in netwerkcapaciteit. Deze netverzwaringen zijn kostbaar en hebben een lange aanlooptijd. We zien risico’s dat de snelheid van de aanleg van groene opwekcapaciteit en de aanleg van infrastructuur geen gelijke tred houdt met de elektrificatie van de industrie, waardoor dit de verduurzaming van de industrie remt.
  • Ook zien we een risico dat de netverzwaringen leiden tot veel hogere netwerkkosten in Nederland in vergelijking met de landen die ons omringen. Hierdoor kan elektrificatie in Nederland relatief minder aantrekkelijk worden.
  • De (bulk-)chemiefabrieken draaien veelal continu, terwijl het aanbod van groene elektronen in toenemende mate variabel zal meebewegen met zonne- en windenergie. De chemie zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om meer flexibel te opereren.
  • We staan pas aan het begin van elektrificatie. Grootschalige hoge temperatuur elektrificatie zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. Het is dus verstandig om naast elektrificatie ook in te zetten op de ontwikkeling van groene waterstof.

Inzet VNCI

  • De VNCI pleit voor grootschalige uitbereiding van het stroomnet als stimulans voor het aantrekken van de duurzame bedrijven van de toekomst. We steunen de richting die is aangekondigd in het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE) om maximaal infrastructuur aan te leggen.
  • De VNCI zet zich in voor beleid dat elektrificatie ondersteunt, waarbij aandacht is voor beschikbaarheid en betaalbaarheid. Bijvoorbeeld via specifieke dekking van industriële elektrificatie via de SDE++.