Duurzame waterstof essentieel voor een klimaatneutrale industrie

Duurzame waterstof is cruciaal om een volledig duurzame industrie te realiseren in 2050, als molecuul en als energiedrager. De Koninklijke VNCI pleit voor steun in de gehele waterstofketen, van productie en import via infrastructuur naar gebruik.

 

De huidige industrie gebruikt waterstof met name als molecuul (ammoniak en methanol productie) en dit wordt gewonnen uit aardgas. Vervanging van dit gebruik door groene en blauwe waterstof leveren op korte termijn grote CO2-reductie op. Daarnaast zal er een groeiende vraag naar duurzame waterstof ontstaan voor groene chemie (bio-based en CCU) en als energiedrager voor moeilijk te elektrificeren hoge-temperatuur processen.

Pluspunten

  • Waterstof heeft de mogelijkheid om zowel de bestaande industrie als de toekomstige groene industrie te voorzien van duurzame grondstof en energie.
  • Na Duitsland is Nederland op dit moment de grootste gebruiker van waterstof in Europa en Nederland zet zich in om een centrale waterstofhub te worden. Nederland heeft daar de ideale randvoorwaarden voor – zoals de infrastructuur voor de import, transport en opslag van waterstof - en dat biedt ook economische kansen voor Nederland als geheel.

Aandachtspunten

  • Groene waterstof is de komende jaren beperkt beschikbaar en is relatief duur. Voorlopig is er nog te weinig groene stroom om voldoende groene waterstof te maken. 
  • Groene waterstof is als energiedrager inefficiënt vergeleken met directe elektrificatie. Vanuit systeemperspectief moet kritisch gekeken worden waar inzet de meeste klimaatwinst oplevert.
  • Er is een belangrijke rol weggelegd voor de import van waterstof. Maar deze internationale keten moet nog wel worden opgebouwd. Dat vraagt om een internationaal perspectief op de ontwikkeling van de groene-waterstofketen. 
  • Het instellen van een afnameverplichting op bedrijfsniveau voor het gebruik van groene waterstof vóórdat er een solide markt gecreëerd is, werkt remmend op de verdere ontwikkeling van de waterstofmarkt.

Inzet VNCI

  • De VNCI pleit voor ondersteuning in de gehele keten.
  • De VNCI zet zich in voor de hoogwaardige inzet van beperkt beschikbare duurzame waterstof.
  • De VNCI pleit voor een Europese blik op de waterstofmarkt, met een heldere visie op Nederland als importeur, producent, gebruiker en doorvoerland van groene waterstof.
Je hebt onvoldoende rechten om dit item te bekijken of dit item bestaat niet meer.