Safe and sustainable by design als handelsmerk Nederlandse chemie

Safe and sustainable by design leidt tot veilige en duurzame moleculen en materialen en voorkomt zo problemen bij productie, (her)gebruik en recycling van producten. Tegelijkertijd kan het de concurrentiekracht van de Europese en Nederlandse industrie versterken.

 

Safe and sustainable by design (SSbD) is een interdisciplinair ontwerpproces waarin veiligheid (safe) en duurzaamheid (sustainable) in een vroeg stadium en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen, bij nieuwe én bestaande chemische stoffen en materialen. Dit houdt onder andere in dat voor toepassing binnen een veilige en circulaire economie naar de hele levenscyclus wordt gekeken. Het doel is om via innovatie te komen tot veiligere en duurzamere moleculen, materialen, producten, processen en diensten.

Als onderdeel van SSbD kwamen in recente discussies aan bod: LCA (levenscyclusanalyse), veiligheid zonder compromissen, effecten op de gezondheid van mens en milieu, blootstelling van werknemers, gevaar-eigenschappen en sociaaleconomische analyse. In een stap-voor-stapaanpak kunnen de verschillende aspecten van SSbD ten opzichte van elkaar worden gewogen, om zo tot een breed geaccepteerd raamwerk voor SSbD te komen.

SSbD kan ook het concurrentievermogen van de Europese industrie versterken en voor meer strategische onafhankelijkheid zorgen. Daarvoor moet SSbD wel praktisch bruikbaar zijn in innovatieprocessen in de industrie, ook binnen het mkb.

Al met al kan SSbD bij een effectieve aanpak hét handelsmerk worden van de Nederlandse chemie.

Het concept wordt de komende jaren verder uitgewerkt met allerlei belanghebbenden.

Inzet VNCI

  • Ervoor zorgen dat SSbD toepasbaar en uitvoerbaar is voor alle chemiebedrijven, groot en klein
  • Samenwerking tussen industrie, universiteiten, kennisinstellingen en overheden
  • SSbD laten uitgroeien tot hét handelsmerk van de Nederlandse chemie