Safe and sustainable by design wordt handelsmerk NL chemie

​​​​​​Safe and sustainable by design (SSbD) is een innovatiestrategie die leidt tot veilige en duurzame bouwstenen (stoffen en materialen). SSbD voorkomt problemen bij productie, (her)gebruik, recycling en einde levensduur van onze producten.

 

SSbD is een interdisciplinair ontwerpproces waarin duurzaamheid, veiligheid en gezondheid in een vroeg stadium en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen. Dit concept is geschikt voor nieuwe én bestaande chemische stoffen, materialen en processen. Dit houdt onder andere in dat naar de gehele levenscyclus van een stof/materiaal gekeken wordt voor geschiktheid binnen een veilige, circulaire economie. 

Het veilig en duurzaam ontwerpen van chemische stoffen en materialen is niet nieuw voor de chemische industrie en vormt een goede basis voor verduurzaming van de hele keten. In recente discussies worden de volgende elementen besproken als onderdeel van safe and sustainable by design: LCA (levenscyclus-analyse), geen compromis op veiligheid, gezondheidseffecten op menselijke gezondheid en milieu, blootstelling werkenden, gevaarseigenschappen, en sociaaleconomische analyse. Dit geldt voor alle innovaties van chemische stoffen, materialen, producten, processen en diensten. De discussies zullen hopelijk leiden tot een breed geaccepteerd raamwerk voor safe and sustainable by design.

Een effectieve safe and sustainable by design-aanpak zal naar alle waarschijnlijkheid het concurrentievermogen van de Europese industrie versterken en leiden tot een toenemend aanbod en een grotere productiezekerheid binnen de EU. SSbD moet daarvoor praktisch bruikbaar zijn in innovatieprocessen in de industrie, ook voor de kleine bedrijven. Een stap voor stap aanpak waarbij de verschillende elementen rond veiligheid en duurzaamheid ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden, kan innovatie sturen richting veiligere en duurzamere producten.

Het safe and sustainable by design-concept wordt de komende jaren verder uitgewerkt met allerlei belanghebbenden.

Inzet VNCI

  • SSbD is toepasbaar en uitvoerbaar voor alle chemiebedrijven.
  • Er is in Nederland een integraal SSbD-ecosysteem dat universiteiten, kennisinstellingen, overheden en industrie verbindt en versterkt.  
  • SSbD groeit uit tot handelsmerk voor de Nederlandse chemie.