Cyberweerbaarheid cruciaal voor betrouwbare en veilige chemiesector

De chemiesector is een van de vitale sectoren in Nederland en speelt een belangrijke rol in de strategische onafhankelijkheid van Europa. Het vergroten van de weerbaarheid op het gebied van IT-beveiliging binnen de chemiesector draagt bij aan het versterken van de bedrijfscontinuïteit.

 

Veilige en betrouwbare IT is cruciaal voor onze samenleving en economie. Onze IT-afhankelijkheid maakt de samenleving steeds kwetsbaarder voor misbruik en uitval. Digitale veiligheid, ofwel cybersecurity, is dan ook van essentieel belang. Belangrijke bedreigingen zijn digitale spionage en cybercriminaliteit. Overheid en bedrijfsleven moeten samen optrekken om de kwetsbaarheid te verminderen.

Pluspunten

  • Cybersecurity is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burger.
  • De Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn verplicht lidstaten van de EU om strengere, uniforme cybersecurity-normen in te stellen voor bedrijven en instellingen; dit bevordert een gelijk Europees speelveld.
  • De NIS2-richtlijn richt zich op een risicogebaseerde aanpak om de cyberweerbaarheid van netwerk- en informatiesystemen te versterken.

Aandachtspunten

  • We moeten voorkomen dat er extra sectorale wetgeving komt op het gebied van cybersecurity. Dit leidt tot stapeling van wetgeving, versnippering, extra toezicht en hogere administratieve lasten.

Inzet VNCI

  • De VNCI onderschrijft het belang van een goede digitale cybersecurity weerbaarheid, met Europese afspraken als basis.
  • Wij pleiten voor intensivering van de publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity. Een gezamenlijke aanpak is nodig om de grote uitdagingen het hoofd te bieden.
  • Wij vragen om uitvoerbare en haalbare eisen bij de implementatie van de NIS-2 in de Nederlandse wetgeving.