Digitale veiligheid is van essentieel belang

De chemische industrie is een van de vitale sectoren in Nederland en speelt een belangrijke rol in de strategische onafhankelijkheid van Nederland. Het vergroten van de IT-beveiliging is daarom van essentieel belang.

 

De toenemende afhankelijkheid van IT maakt de samenleving steeds kwetsbaarder voor misbruik en uitval. Belangrijke bedreigingen zijn digitale spionage en cybercriminaliteit. Digitale veiligheid, ofwel cybersecurity, is daarom van essentieel belang, met name voor een vitale sector als de chemie.

Cybersecurity is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burger. Zij moeten dan ook samen optrekken om de kwetsbaarheid te verminderen.

De Europese NIS2-richtlijn (Network and Information Security) verplicht EU-lidstaten om strengere, uniforme cybersecurity-normen in te stellen voor bedrijven en instellingen. Dit bevordert een gelijk Europees speelveld. Voor het versterken van de cyberweerbaarheid van netwerk- en informatiesystemen hanteert de richtlijn een risico-gebaseerde aanpak.

Extra sectorale wetgeving op het gebied van cybersecurity moet niet leiden tot stapeling van wetgeving, versnippering, extra toezicht of hogere administratieve lasten.

Inzet VNCI

  • Onderschrijving van het belang van een goede cybersecurity, met Europese afspraken als basis
  • Pleiten voor intensivering van de publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity en voor gezamenlijke aanpak tussen bedrijven, wetenschap en overheid
  • Nadruk leggen op uitvoerbare en haalbare eisen bij de implementatie van de NIS2-richtlijn in de Nederlandse wetgeving
  • Lidbedrijven informeren en ondersteunen met het op orde hebben van hun (cyber)security