Een transitiepad met duidelijke afspraken en acties

De chemiesector is begonnen aan de grootste transformatie uit haar geschiedenis. Niet alleen hoe er geproduceerd wordt, maar ook wat er gemaakt wordt, gaat op de schop. Dit brengt immense uitdagingen met zich mee. De chemie wil klimaatneutraal, schoon en veilig produceren, overgaan op circulaire basisgrondstoffen en veilige en duurzame moleculen en materialen ontwikkelen.

 

De Europese Commissie heeft in januari 2023 het Transition Pathway for the Chemical Industry gepubliceerd, een co-creatie tussen de Europese Commissie, de chemische industrie en ngo’s. Het is een actie-agenda gericht op groene energie en basisgrondstoffen, innovatie, mkb, opleiding van werknemers en diversiteit. Ook de uitdagende geopolitieke situatie, het belang van strategische autonomie en behoud van een veerkrachtige basisindustrie komen aan bod.   

Als derde chemieland van Europa heeft Nederland een goede uitgangspositie en voldoende kennis en kunde om de transitie-uitdagingen aan te gaan. De VNCI wil daarom met overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties werken aan een nationaal transitiepad voor de sector. Nederland kan dan dé vestigingsplek voor duurzame chemie in Europa worden, met ‘Safe & Sustainable by Design’ als handelsmerk van de Nederlandse chemie.

Het nationale transitiepad moet een gezamenlijke ‘actie-agenda’ worden die ervoor zorgt dat de juiste besluiten worden genomen om stappen te zetten in de uitvoering.  De transitie van de sector kan alleen succesvol zijn als de diverse onderwerpen in samenhang worden aangepakt.

Goede samenwerking tussen industrie en beleidsmakers, met name de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor essentieel. Er moet met name ruimte komen om de elkaar soms tegenwerkende doelen en hun wetgeving beter op elkaar af te stemmen.

Inzet VNCI

  • Uitwerken en uitrollen van het Transitiepad voor de Nederlandse chemiesector
  • Samenwerking met ministeries van EZK en I&W en andere belanghebbenden