Maak de aanleg van infrastructuur topprioriteit

Verduurzaming van de industrie vraagt om nieuwe infrastructuur voor de energiedragers van de toekomst: CO2, H2, groene moleculen en elektronen. Vertraging in de aanleg van infrastructuur is een van de grootste risico’s van de transitie. 

 

De huidige chemische industrie is gebouwd op basis van een zeer uitgebreide infrastructuur van aardgas en olie. De industrie zelf is ook grootverbruiker van energie. Nu de opbouw van hernieuwbare energie grotere omvang krijgt, kan ook de industrie gaan omschakelen naar nieuwe energiebronnen. Daarvoor is het wel cruciaal dat de infrastructuur aanwezig is.

Netcongestie is op dit moment al een groot probleem op het stroomnet. Zelfs als het stroomnet volgens planning wordt uitgebreid, zal de komende jaren voor veel industriespelers die willen elektrificeren geen aansluiting beschikbaar zijn. De industrie wil garantie op een aansluiting vóórdat grote investeringen gedaan worden. En netbeheerders willen zicht op de concrete vraag van de industrie om op de juiste plekken te kunnen verzwaren.

Ook andere infrastructurele projecten, zoals de waterstof-backbone van Gasunie (HyWay27), DeltaRhineCorridor, en pijpleidingen voor CO2-opslag moeten nog gerealiseerd worden. Voor al deze projecten is ruimte nodig, vergunningen en gekwalificeerd personeel om de projecten uit te voeren. Vertraging in de uitvoering betekent ook vertraging in de aansluiting van industriële bedrijven die willen overstappen op groene stroom.

Pluspunten

  • Het kabinet heeft in het Nationaal Programma Energie (NPE) een duidelijke keuze gemaakt om infrastructuur en aanbod maximaal te ontwikkelen. De VNCI onderschrijft deze aanpak, waarin vraag het aanbod en de infrastructuur volgt.
  • Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (MIEK) heeft de belangrijkste infrastructuurprojecten vanuit een systeemperspectief geïdentificeerd. Het is nu zaak om deze projecten ook op tijd te realiseren.
  • De opzet van een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI), dat toeziet op het oplossen van knelpunten in de uitvoering, is een goede ontwikkeling.

Aandachtspunten

  • Ondanks de aandacht voor de versnelling van de uitrol van infrastructuur, is er voor bedrijven die niet tijdig aangesloten kunnen worden, geen handelingsperspectief.
  • Het systeem van heffingen op CO2-uitstoot gaat in werking, zonder rekening te houden met de situatie van overmacht die voor sommige bedrijven dreigt te ontstaan door te late aansluiting op groene energie.

Inzet VNCI

  • De VNCI onderschrijft de via het NPE ingezette koers om maximaal aanbod en infrastructuur te ontwikkelen. Ook zijn we een groot voorstander van de focus op uitvoering die mede door de oprichting van het NPVI is aangebracht.
  • De VNCI pleit voor een derogatie of ontheffingsregeling voor bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om te verduurzamen door het ontbreken van de juiste infrastructuur.