Chemicals Strategy for Sustainability is weg voorwaarts voor de chemie

De VNCI ondersteunt de doelen van de Europese Chemicals Strategy for Sustainability. Wij willen een verbindende rol vervullen en onze kennis blijven inbrengen voor een duurzame, gezonde en veilige samenleving.

 

De Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gaat over wat de chemische industrie maakt. Namelijk: veilige en duurzame bouwstenen voor vrijwel alle producten die we nodig hebben.

De CSS is een Europees pakket met ongeveer tachtig actiepunten die het wetgevingskader voor chemische stoffen vereenvoudigen en versterken. De Europese Commissie wil met de CSS ook meer kennis vergaren om veilig en duurzaam chemiebeleid beter wetenschappelijk te onderbouwen en innovatie te stimuleren. Bovendien moet de strategie leiden tot strategische autonomie, efficiënt gebruik en leveringszekerheid van kritieke grondstoffen en veerkrachtige waardeketens.


Lees ook | Veilige en duurzame stoffen zijn onmisbaar voor onze toekomst


Pluspunten

De VNCI onderschrijft de doelstellingen van de CSS en wil samen met stakeholders, zoals de overheid, onze klanten, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en de wetenschap, de transitie maken naar een duurzame, gezonde en veilige samenleving. De chemie blijft innoveren en zoeken naar nieuwe verbindingen om de wereld schoner en veiliger te maken. De VNCI en haar leden staan voor een duurzame, transparante en veilige sector. Wij willen daarom een verbindende rol vervullen, onze kennis inbrengen en onze verantwoordelijkheid nemen om de CSS ook in Nederland tot een succes te maken.

Aandachtspunten

  • Sommige voorgestelde aanpassingen hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling op de Europese markt en het concurrentievermogen van de sector.
  • Een grote focus op gevaarseigenschappen van stoffen in plaats van een risico-afweging kan innovatie naar de veilige en duurzame bouwstenen die de chemie levert, afremmen.

Inzet VNCI

  • De CSS is de leidraad voor ambitieus stoffenbeleid mondiaal, Europees en nationaal. 
  • Met haalbaar en uitvoerbaar beleid wordt de CSS een innovatie- en groeistrategie
  • Europese chemicaliënwetgeving (REACH en CLP) is effectief (hanteerbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig) en voorkomt dat in Europa verboden stoffen alsnog via import op de Europese markt komen.