Chemicals Strategy for Sustainability is weg voorwaarts

De VNCI ondersteunt de doelen van de Europese Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal, en gaat over wat de chemische industrie maakt. Namelijk: veilige en duurzame chemische bouwstenen voor vrijwel alle producten die we als samenleving dagelijks nodig hebben.

 

De CSS is een Europees pakket met ongeveer tachtig acties die het wetgevingskader voor chemische stoffen moeten vereenvoudigen en versterken. De Europese Commissie wil met de CSS ook meer kennis vergaren om veilig en duurzaam chemiebeleid beter wetenschappelijk te onderbouwen en innovatie te stimuleren. Bovendien moet de CSS leiden tot strategische autonomie van de EU en leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.

De VNCI onderschrijft de doelstellingen van de CSS en wil zich met belanghebbenden, zoals de overheid, klanten, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en de wetenschap, blijven inzetten voor innovatie om de wereld duurzamer, schoner en veiliger te maken.

De VNCI, die staat voor een duurzame, transparante en veilige sector, wil samen met haar leden een verbindende rol vervullen, kennis inbrengen en verantwoordelijkheid nemen om de CSS ook in Nederland tot een succes te maken.

Daarbij blijft het steeds zoeken naar een balans in de uitvoerbaarheid. Zo hebben sommige in de CSS voorgestelde acties grote gevolgen voor de Europese markt en het concurrentievermogen van de sector. En om innovatie naar veilige en duurzame stoffen meer kans te geven zouden risico-afwegingen moeten worden gemaakt in plaats van alleen te focussen op de inherente gevaarlijke eigenschappen van chemische basisgrondstoffen.

Inzet VNCI

  • De CSS als leidraad nemen voor ambitieus Europees, nationaal en uiteindelijk wereldwijd stoffenbeleid
  • Inzetten op haalbaar en uitvoerbaar beleid om van de CSS een innovatie- en groeistrategie te maken
  • Meewerken aan een hanteerbare, uitvoerbare en fraudebestendige Europese chemicaliënwetgeving (REACH en CLP) en zo voorkomen dat in Europa verboden stoffen alsnog via import op de Europese markt komen