Evenwichtige pfas-regelgeving nodig

De VNCI is voorstander van evenwichtige regelgeving op het gebied van pfas.

 

Nederland en vier andere EU-landen hebben een restrictievoorstel ingediend voor pfas. Het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA werkt dit voorstel uit.

Binnen de chemische industrie worden pfas in de vorm van fluorpolymeren toegepast in chemisch en thermisch veeleisende procesomstandigheden. Denk hierbij aan buizen, kleppen, pakkingen, inwendige onderdelen van kolommen, voeringen, filters, membranen, diafragma’s en elektronica. Niet in alle gevallen zijn al alternatieven ontwikkeld die dezelfde procesveiligheid, bescherming van het milieu en productkwaliteit garanderen.

Om ongewenste situaties te voorkomen werkt de VNCI met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW en MKB-Nederland samen in het Nationaal Actieprogramma Pfas. Er is veel onderzoek nodig naar reproduceerbare meetmethoden, alternatieven, recyclingopties en saneringstechnieken voor bestaande pfas-vervuiling. Nederland kan als wereldwijde koploper in innovatie en SSbD de innovatie op deze gebieden aanjagen en de ontwikkeling van Safe and sustainable by design stimuleren.

De VNCI ondersteunt evenwichtige regelgeving op het gebied van pfas om de zorgen rond deze stoffen weg te nemen en ervoor te zorgen dat, in het belang van strategische autonomie, noodzakelijke chemische stoffen hier geproduceerd kunnen blijven worden.

Inzet VNCI

  • Evenwichtige regelgeving op het gebied van pfas ondersteunen
  • Innovatie, alternatieven en Safe and sustainable by design stimuleren
  • Ondersteunen van een vrijstelling voor toepassingen van fluorpolymeren in industriële installaties zolang er geen geschikte alternatieven zijn voor huidige toepassingen