Pak zorgen over pfas aan

De VNCI is voorstander van evenwichtige regelgeving op het gebied van pfas. Het is belangrijk om de zorgen over deze stoffen weg te nemen.

 

Nederland en vier andere EU-landen hebben een algemeen restrictie-voorstel ingediend voor pfas. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) werkt dit voorstel uit. Op de openbare raadpleging zijn meer dan 5.000 reacties gekomen.  

Binnen de chemische industrie worden fluorpolymeren toegepast in chemisch en thermisch veeleisende procesomstandigheden. Denk hierbij aan buizen, kleppen, pakkingen, pijpen, inwendige onderdelen van kolommen, voeringen, filters, membranen, diafragma’s en elektronica. Niet in alle gevallen zijn al alternatieven ontwikkeld die de procesveiligheid, de bescherming van het milieu en de productkwaliteit garanderen.

Om tot oplossingen voor ongewenste situaties te komen, werkt de VNCI samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW en MKB-Nederland in het Nationaal Actieprogramma Pfas. Er zal veel onderzoek nodig zijn naar reproduceerbare meetmethoden, alternatieven, recyclingopties, en saneringstechnieken voor bestaande vervuiling. Nederland kan als wereldwijde koploper de innovatie op deze terreinen aanjagen en safe and sustainable by design (SSbD) ontwikkeling in de hele keten stimuleren.

Aandachtspunten

  • Voor strategische autonomie is het belangrijk om noodzakelijke chemische stoffen te kunnen blijven produceren. Alle fabrieken sluiten is geen duurzame oplossing.

Inzet VNCI

  • Zolang geschikte alternatieven voor de huidige toepassingen niet beschikbaar zijn, ondersteunt de VNCI een vrijstelling voor toepassingen van fluorpolymeren in industriële installaties.