Een toekomst met veilige en duurzame stoffen

Een wereld zonder chemische stoffen is ondenkbaar. Chemische stoffen zijn essentieel in onze moderne samenleving en zorgen voor welzijn, een hoge levensstandaard en comfort. Chemische stoffen kennen vele toepassingen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de energievoorziening, de mobiliteit en de bouw.

 

De bestaande wetgeving voor chemische stoffen in de Europese Unie is de meest geavanceerde ter wereld en voorkomt grotendeels dat stoffen schade toebrengen aan mens en milieu. Met de lancering van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) verandert het beleid ten aanzien van chemische stoffen naar een meer preventieve aanpak. Omdat de blootstelling van mens en milieu tot onaanvaardbare risico’s zou kunnen leiden, worden stoffen straks op basis van hun gevaarseigenschappen verboden of beperkt, zonder rekening te houden met gebruik en blootstelling. Dit leidt tot verregaande veranderingen in de wetgeving.


VNCI Position Paper | Nieuwe verbindingen voor de chemie


Veilige en duurzame stoffen zijn onmisbaar voor het halen van de doelen van de Green Deal: een klimaatneutrale en circulaire economie, minder vervuiling en betere bescherming van de biodiversiteit. Chemische stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in geneesmiddelen, elektronica, batterijen van elektrische auto’s , bouwmaterialen en windturbines.

De VNCI is van mening dat de ambities in de CSS een betere kans van slagen hebben als er meer nadruk komt op het stimuleren van innovatie en het beschikbaar komen van chemische stoffen die voldoen aan het principe van Safe & Sustainable by Design. Voor de geplande wetswijzigingen in REACH, CLP en product- en sectorspecifieke wetgeving is het belangrijk dat deze getoetst worden op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Goede en effectieve handhaving is van groot belang om te voorkomen dat bijvoorbeeld via imports alsnog stoffen op de markt komen die schade kunnen toebrengen aan mens en milieu.