Zoeken

Stel het filter in de rechterkolom in op 'Relevantie' om het meeste relevante zoekresultaat te krijgen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

20.07.2023
Hoe ontwikkel je een product met nanomaterialen volgens de principes van Safe & Sustainable by Design? Tijdens de serious game Safe by Design, ontwikkeld door de VNCI en het RIVM, leren jonge wetenschappers hoe je bij het ontwerpen van stoffen,
11.04.2023
Door zogeheten New Approach Methodologies te integreren in REACH kunnen veel dierproeven worden vermeden. Maar volgens Katia Lacasse van Cefic vereist dat een geheel nieuwe mindset voor risicobeoordeling. Deel 2 van een tweeluik over vermijden van
29.03.2023
Hoe kijkt het European Environmental Bureau (EEB), een netwerk van Europese milieuorganisaties, naar de transitie van de chemische industrie, met name wat betreft de Chemicals Strategy for Sustainability? “Uitstel van het voorstel voor de herziening
15.03.2023
Het IUPAC Wereld Chemie Congres komt voor het eerst in zijn 104-jarige bestaan naar Nederland. Het congres vindt plaats van 20-25 augustus in het World Forum in Den Haag en valt samen met CHAINS 2023, hét jaarlijkse Nederlandse chemiecongres.
20.02.2023
De Koninklijke VNCI organiseerde in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een serie webinars over pfas, per- en polyfluoroalkylstoffen. Een van de onderwerpen was het Europese restrictievoorstel. Je kunt de webinars terugkijken.
20.02.2023
Europa gaat de REACH-registratie uitbreiden naar polymeren. Hoe de maatregelen eruit gaan zien en op welke polymeren de registratie betrekking zal hebben is nog onduidelijk. Wel zonneklaar is dat de impact groot zal zijn.
14.02.2023
Een Nederlands onderzoek op basis van data over de menselijke fysiologie moet op termijn dierproeven niet alleen overbodig maken maar ook de testresultaten verbeteren. “Wij denken dat we een systeem kunnen bouwen dat betrouwbaarder is dan wat we nu
30.09.2022
Binnen de Green Deal is voor de chemische industrie de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) uitgewerkt, een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Onderdeel daarvan is de herziening van REACH en CLP, de belangrijkste wet- en
12.09.2022
Hoe kunnen we in de toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe stoffen de problemen voorkomen zoals we die nu zien met bepaalde stoffen? Safe and sustainable by design lijkt het antwoord en het TOSS-project gaat daarvoor komende tijd de tools
24.05.2022
"De kartonnetjes aan de zijkant uit elkaar duwen en dan op de punten drukken zodat het schenktuutje opengaat. Deed je het verkeerd, dan werd het karton zacht, scheurde het en was er maar één oplossing: aan de achterkant van het melkpak opnieuw
12.05.2022
De huidige wetgeving reguleert individuele stoffen en bedoelde mengsels zoals verf en reinigingsmiddelen. Maar er komen ook onbedoelde mengsels voor. Er zijn aanwijzingen dat die risico’s opleveren. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 5 procent
24.11.2021
De high-level roundtable (HLRT) van de Chemicals Strategy for Sustainability adviseert de Europese Commissie over het halen van de doelen van de CSS. Op 25 november staat het het onderwerp 'handhaving' op de agenda.
23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen

1 2 » 1/2 (33)