Zoeken

Gebruik eventueel ook filters om je zoekopdracht te verfijnen. 

Filters worden toegepast, een moment geduld

Resultaten

20.02.2023
De Koninklijke VNCI organiseerde in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een serie webinars over pfas, per- en polyfluoroalkylstoffen. Een van de onderwerpen was het Europese restrictievoorstel. Je kunt de webinars terugkijken.
14.02.2023
Een Nederlands onderzoek op basis van data over de menselijke fysiologie moet op termijn dierproeven niet alleen overbodig maken maar ook de testresultaten verbeteren. “Wij denken dat we een systeem kunnen bouwen dat betrouwbaarder is dan wat we nu
30.09.2022
Binnen de Green Deal is voor de chemische industrie de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) uitgewerkt, een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Onderdeel daarvan is de herziening van REACH en CLP, de belangrijkste wet- en
12.09.2022
Hoe kunnen we in de toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe stoffen de problemen voorkomen zoals we die nu zien met bepaalde stoffen? Safe and sustainable by design lijkt het antwoord en het TOSS-project gaat daarvoor komende tijd de tools
24.05.2022
"De kartonnetjes aan de zijkant uit elkaar duwen en dan op de punten drukken zodat het schenktuutje opengaat. Deed je het verkeerd, dan werd het karton zacht, scheurde het en was er maar één oplossing: aan de achterkant van het melkpak opnieuw
12.05.2022
De huidige wetgeving reguleert individuele stoffen en bedoelde mengsels zoals verf en reinigingsmiddelen. Maar er komen ook onbedoelde mengsels voor. Er zijn aanwijzingen dat die risico’s opleveren. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 5 procent
24.11.2021
De high-level roundtable (HLRT) van de Chemicals Strategy for Sustainability adviseert de Europese Commissie over het halen van de doelen van de CSS. Op 25 november staat het het onderwerp 'handhaving' op de agenda.
23.11.2021
Tijdens een minisymposium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam de stand van zaken rond pfas aan de orde. Een door Nederland gesteund en op REACH gebaseerd verbod in de EU is in de maak, waarbij de discussie over uitzonderingen
15.11.2021
Safe and sustainable by design is een interdisciplinair ontwerpproces waarin duurzaamheid en veiligheid en gezondheid vanaf een vroeg stadium en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen. Op initiatief van IenW en SZW is
13.09.2021
Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability. Deze chemicaliënstrategie kondigt een verbod aan op het gebruik van de meest schadelijke chemicaliën in consumentenproducten. Unilever is er klaar voor. “Wij zijn
20.01.2020
Sinds de uitvinding in 1938 hebben per- en polyfluoralkylstoffen (pfas) ons veel gemak en welzijn gebracht. Dankzij pfas laat onze regenkleding geen water door, bakken onze pannen niet aan en zijn allerlei medische toepassingen mogelijk. Inmiddels