Zesde Cluster

Naast de vijf fysieke industrieclusters waarbinnen ook de chemiebedrijven in ons land verbonden zijn, heeft de overheid ook een zogenaamd Zesde Cluster geformeerd. Hierin zijn verschillende bedrijven uit diverse sectoren vertegenwoordigd, waaronder een deel van de chemische industrie, die geografisch verspreid over Nederland is.

Hoewel zij niet op een plek verzameld zijn, delen zij wel een aantal gezamenlijke ambities. Het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is daar een van. 

Negen sectoren

In het Zesde Cluster zijn naast de chemie nog acht andere sectoren vertegenwoordigd: levensmiddelen, papier, glas, keramische industrie, afval- en recycling, ICT-bedrijven, metallurgische industrie en de olie- en gas exploratiebedrijven. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een omzet van 125 miljard euro en een directe werkgelegenheid van ruim 210.000 banen. Daarmee is het van essentieel belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio’s waar deze bedrijven gevestigd zijn. 
 
Het Zesde Cluster vertegenwoordigt verschillende industrieën die verschillende productieprocessen hanteren en daardoor ook verschillende energiebehoeften hebben. Overkoepelend zijn er zes transitiemogelijkheden om de klimaatdoelstellingen te halen.

1. Proces efficiency
2. Elektrificatie
3. Alternatieve grondstoffen
4. Duurzame energieopwekking
5. Geothermie, levering van warmte en CCUS
6. Toepassen van innovatieve technieken 
 
De chemie is een sterk geïntegreerde sector. Zowel upstream waar veel stromen uit de raffinagesector als feedstock (grondstof) voor de chemie worden ingezet, als downstream waar veel producten gebruikmaken van chemische bouwstenen. In het Zesde Cluster zijn vooral relatief kleinere chemische bedrijven actief (specialty chemicals) en nieuwe, innovatieve start-ups.


Rosienne Steensma over de ambities

De bedrijven die in cluster 6 vertegenwoordigd zijn, moeten ook voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daar is infrastructuur voor nodig en dat is precies de grote uitdaging voor alle bedrijven die niet aan een van de vijf fysieke clusterlocaties verbonden zijn. Rosienne: “Het Klimaatakkoord en de infrastructurele plannen richten zich sterk op de vijf locaties. Bedrijven die daar niet bij horen, mogen niet buiten de boot vallen. Daarom is het goed dat dit cluster er gekomen is. Hierin bespreken we de specifieke knelpunten in de transitie, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur.”

Lees het interview