Noord-Nederland

Delfzijl, Emmen en het tussengebied vormen samen Chemport Europe. In Emmen zijn toonaangevende bedrijven als Teijin en DSM gevestigd. In Delfzijl produceren toonaangevende bedrijven basischemicaliën voor de industrie. Delfzijl vertegenwoordigt 15 procent van de chemische productie in ons land.

Emmen wordt beschouwd als de bakermat van polyester en er ligt een sterke focus op de (mechanische en chemische) recycling ervan. Er wordt met andere bedrijven intensief samengewerkt aan een biobased en circulaire economie.

In Delfzijl wordt vol ingezet op het vergroenen en verduurzamen van de chemische industrie. De agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in de regio met wereldspelers als Cosun Beet Company, Avebe en Friesland Campina. Zij spelen onder meer een belangrijke rol in de transitie van fossiel naar biobased. Met haar ligging aan de Noordzee en de verbinding met de binnenvaart, het spoor en de snelwegen is Delfzijl qua logistiek een goede locatie. Er is veel onderlinge samenwerking op het gebied van R&D, contracten en utilities.


Chemieclusters Nederland

Voor vijf van de zes clusters zijn bestuurders benoemd om de ambities tot uitvoer te brengen en waar nodig de randvoorwaarden te creëren om de klimaattransitie te versnellen. Chemie Magazine sprak met alle clusterregisseurs over de aanstaande verduurzaming.

Chemiebedrijven in het cluster Noord-Nederland willen hun productie zo snel mogelijk verduurzamen, aldus clusterregisseur Tjisse Stelpstra. De voormalige gedeputeerde voor de provincie Drenthe met de portefeuille klimaat en energie was onlangs bij de Industrietafel Noord-Nederland te gast. De industrie, energiebedrijven, overheid en milieuorganisaties werken hierin samen aan de verduurzaming van de industrie in het noorden. “De chemiebedrijven willen snel stappen maken om de CO2-uitstoot te verlagen, maar lopen tegen meerdere uitdagingen aan.”

Lees het hele artikel

V.l.n.r. Ingrid Post, Tjisse Stelpstra, Anne-Marie Spierings, Micky Adriaansens, Job Jetten, Mark Verheijen, Cees Oudshoorn | Foto Platform Verduurzaming Industrie