Noord-Nederland

Delfzijl, Emmen en het tussengebied vormen samen Chemport Europe. In Emmen zijn toonaangevende bedrijven als Teijin en DSM gevestigd. In Delfzijl produceren toonaangevende bedrijven basischemicaliën voor de industrie. Delfzijl vertegenwoordigt 15 procent van de chemische productie in ons land.

Emmen wordt beschouwd als de bakermat van polyester en er ligt een sterke focus op de (mechanische en chemische) recycling ervan. Er wordt met andere bedrijven intensief samengewerkt aan een biobased en circulaire economie.

In Delfzijl wordt vol ingezet op het vergroenen en verduurzamen van de chemische industrie. De agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in de regio met wereldspelers als Cosun Beet Company, Avebe en Friesland Campina. Zij spelen onder meer een belangrijke rol in de transitie van fossiel naar biobased. Met haar ligging aan de Noordzee en de verbinding met de binnenvaart, het spoor en de snelwegen is Delfzijl qua logistiek een goede locatie. Er is veel onderlinge samenwerking op het gebied van R&D, contracten en utilities.


Chemieclusters Nederland

Nederland zonder chemie is "als een weiland zonder koeien", aldus Henri Kats, Business Manager Chemicals bij Groningen Seaports. Kats is verbonden aan het chemiecluster Noord-Nederland. Samen met de andere chemieclusters in ons land vormen zij de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie. In de zomerserie Clemieclusters Nederland stellen we ze aan je voor. We zetten de spotlights op Noord-Nederland waar chemiebedrijven volop inzetten op de vergroening van de industrie.

Lees het interview met Henri