Rotterdam-Moerdijk

Pernis, Botlek, Europoort en de Maasvlakte, Dordrecht: het chemiecluster Rotterdam-Moerdijk is enorm. Bij elkaar gaat het om ruim 120 industriële bedrijven, met het zwaartepunt voor de chemie in de Botlek en Moerdijk.

Met 45 chemiebedrijven, vijf olieraffinaderijen en Europa’s grootste concentratie biobased fabrieken zijn er veel partijen om mee samen te werken. Ook de goede logistiek (buisleidingen, haven, Betuweroute, Rijn en A15) maken het eenvoudig om grondstoffen en producten te distribueren. Bovendien beschikt Rotterdam over een sterk ecosysteem voor innovatie.


Chemieclusters Nederland

Voor vijf van de zes clusters zijn bestuurders benoemd om de ambities tot uitvoer te brengen en waar nodig de randvoorwaarden te creëren om de klimaattransitie te versnellen. Chemie Magazine sprak met alle clusterregisseurs over de aanstaande verduurzaming.

De chemische industrie in het cluster Rotterdam-Moerdijk maakt volgens clusterregisseur Anne-Marie Spierings grote stappen om duurzamer te produceren en de CO2-uitstoot te reduceren. Bijvoorbeeld met verregaande plannen en investeringen om krakers en processen te elektrificeren en waterstof in plaats van aardgas te gebruiken om warmte op te wekken of als duurzame chemische bouwsteen in te zetten. Hierbij lopen ze echter tegen meerdere knelpunten aan, zoals sectorale wet- en regelgeving, een overvol elektriciteitsnet, trage ruimtelijke procedures en de beschikbaarheid van grond.

Lees het hele artikel

V.l.n.r. Ingrid Post, Tjisse Stelpstra, Anne-Marie Spierings, Micky Adriaansens, Job Jetten, Mark Verheijen, Cees Oudshoorn | Foto Platform Verduurzaming Industrie