Noordzeekanaalgebied

Het chemiecluster Noordzeekanaalgebied is sterk in opkomst en gericht op duurzaamheid. Je vindt hier zowel grote namen als jonge honden. Aan kennis en goede ideeën is geen gebrek, met twee universiteiten en het Science Park in de buurt. Ook de beschikbaarheid van duurzame energie, organisch afval en feedstocks maakt het makkelijker.

Omdat er geen enorme infrastructuur staat, kan innovatie snel gaan en is er veel ruimte voor niches. Amsterdam denkt groot, maar pakt het via (wereldwijd gescoute) start-ups en scale-ups klein aan.

De Amsterdamse chemie heeft verschillende samenwerkingsverbanden. Zo werkt het cluster veel samen met het Nationaal Acquisitieteam Chemie van Invest in Holland. Ook is er een samenwerking met het cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board om innovatie en duurzaamheid aan te jagen in de sector. Daarnaast is er een samenwerking met het Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA). Ook maakt het cluster deel uit van CleanCapital (de samenwerking van het havenbedrijf, Afval Energie Bedrijf Amsterdam en Waternet om duurzame energie en grondstoffen te produceren) en Prodock (waar start-ups zich kunnen doorontwikkelen).


Chemieclusters Nederland

Voor vijf van de zes clusters zijn bestuurders benoemd om de ambities tot uitvoer te brengen en waar nodig de randvoorwaarden te creëren om de klimaattransitie te versnellen. Chemie Magazine sprak met alle clusterregisseurs over de aanstaande verduurzaming.

Het cluster Noordzeekanaalgebied heeft een aantal chemiebedrijven, waaronder katalysatorproducent Albemarle in Amsterdam-Noord en kunstmestproducent ICL in het Westelijk Havengebied. “Het cluster bestaat vooral uit staalindustrie, (duurzame) brandstoffentransport en productie en de voedingsmiddelenindustrie”, zegt clusterregisseur Ingrid Post. “Om duurzame brandstoffen te produceren, is chemie nodig. Zo begint de Nederlandse startup Synkero in het havengebied met de productie van synthetische kerosine en produceert AMA methanol.”

Lees het hele artikel

V.l.n.r. Ingrid Post, Tjisse Stelpstra, Anne-Marie Spierings, Micky Adriaansens, Job Jetten, Mark Verheijen, Cees Oudshoorn | Foto Platform Verduurzaming Industrie