Noordzeekanaalgebied

Het chemiecluster Noordzeekanaalgebied is sterk in opkomst en gericht op duurzaamheid. Je vindt hier zowel grote namen als jonge honden. Aan kennis en goede ideeën is geen gebrek, met twee universiteiten en het Science Park in de buurt. Ook de beschikbaarheid van duurzame energie, organisch afval en feedstocks maakt het makkelijker.

Omdat er geen enorme infrastructuur staat, kan innovatie snel gaan en is er veel ruimte voor niches. Amsterdam denkt groot, maar pakt het via (wereldwijd gescoute) start-ups en scale-ups klein aan.

De Amsterdamse chemie heeft verschillende samenwerkingsverbanden. Zo werkt het cluster veel samen met het Nationaal Acquisitieteam Chemie van Invest in Holland. Ook is er een samenwerking met het cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board om innovatie en duurzaamheid aan te jagen in de sector. Daarnaast is er een samenwerking met het Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA). Ook maakt het cluster deel uit van CleanCapital (de samenwerking van het havenbedrijf, Afval Energie Bedrijf Amsterdam en Waternet om duurzame energie en grondstoffen te produceren) en Prodock (waar start-ups zich kunnen doorontwikkelen).


Chemieclusters Nederland

Ons land huisvest, mede vanwege haar gunstige geografische ligging, zes unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Het Noordzeekanaalgebied is er een van. Roon van Maanen vertelt over de vele duurzaamheidsinitiatieven van dit cluster en heeft een duidelijke boodschap: “Laten we zuinig en trots zijn op chemie.”

Lees het interview met Roon