Feiten en cijfers

De chemische industrie in Nederland

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen makkelijk worden aangevoerd en een uitgebreid transportnetwerk biedt toegang tot het Europese afzetgebied. Verder behoren chemisch onderzoek en opleiding in Nederland tot de wereldtop.

Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit zorgen die voor een krachtige chemische industrie die een aanjager vormt van de economie en het voortouw neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Omzet

De netto omzet in de chemische industrie is het afgelopen jaar gestegen. In 2021 bedroeg de netto omzet € 71 miljard, een stijging van ongeveer 30 procent ten opzicht van 2020. Deze stijging werd veroorzaakt door stijgende verkoopprijzen en stijgende productie. De sector (inclusief de rubber- en kunststofindustrie) blijft met ruim 2 procent een grote bijdrage leveren aan het Nederlandse Bruto Binnenlands Product.

Productievolume

Het productievolume van de Chemische industrie steeg in 2021 naar 108,5 indexpunten (op basis van basisjaar 2015). Dit betekent een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2020.

Handel

Van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt 80 procent geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80 procent naar landen binnen Europa. De export is in 2021 met 24 procent gestegen tot een bedrag van € 110 miljard. De export naar landen in Europa steeg fors met gemiddeld 29 procent. Naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten steeg de export ook, maar zeer bescheiden, resptievelijk 3 en 5 procent. De export naar Afrika daalde met 10 procent.

De export van chemische producten bedraagt bijna 19 procent van de totale goederenexport en bijna 20 procent van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2021 met bijna 28 procent naar € 76 miljard. De chemische industrie leverde in 2021 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 34 miljard, dit is 58 procent van het goederentotaal.

Werkgelegenheid

In 2021 werkten er ongeveer 45.000 mensen in de chemische industrie. Ongeveer een derde van het personeel in de sector heeft een hbo- of hogere opleiding gevolgd. Ruim tweederde van het personeel heeft een mbo-opleiding genoten.

Onderzoek en ontwikkeling

Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft zo’n 1,5 procent van de omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het eigen bedrijf, ongeveer 539 miljoen euro (cijfers 2016).

Bron: CBS, raming door de VNCI