Prinsjesdag

Chemie positief over groene ambitie kabinet

Vandaag heeft het kabinet de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staat uiteraard economisch herstel centraal. Het kabinet wil graag 'groen' uit de crisis komen met duurzame investeringen. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie omarmt deze groene ambitie. Een overheid die investeert in de industrie van de toekomst, helpt enorm om grote innovatieve projecten van de grond te trekken die nodig zijn voor de energietransitie.

 

CO2-heffing en aanscherping Europese klimaatdoelen

De VNCI roept de regering op om rekening te houden met de grote uitdaging waar chemiebedrijven voor staan als gevolg van de coronacrisis. In de Miljoenennota doet het kabinet een voorstel voor een nationale CO2-heffing, terwijl de Europese Commissie morgen naar verwachting een behoorlijke aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 presenteert. VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: "Het is voor Nederland en voor het klimaat goed nieuws dat Europa haar ambities ook wil aanscherpen. Het nationale Klimaatakkoord had een ambitieuzer CO2- reductiedoel dan Europa, namelijk 49% versus 40%. We zijn daarom blij om te zien dat op Europees niveau de lat wordt verhoogd naar 55%, waarmee een nationale CO2-heffing overbodig is. Het bijzondere van onze industrie is dat het gaat om mondiale spelers. Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem."

CO2-arme en circulaire economie

De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is om een eigen industrie te hebben. Denk aan alle beschermingsmiddelen zoals handgels en spatschermen die de chemie de afgelopen tijd heeft geproduceerd. Wientjes: "We staan aan de basis van de Nederlandse én Europese economie met maar liefst 45.000 directe medewerkers in Nederland. De chemische industrie wil verduurzamen en zich hard maken voor investeringen in noodzakelijke en grote veranderingen met als doel een circulaire economie."


VNCI-analyse