05.06.2023

Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

De Omgevingswet is meerdere keren aangekondigd, uitgesteld en inhoudelijk aangepast. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet echt in werking. Dit wordt dan dé wet voor alle regels over de fysieke leefomgeving.

 

De Omgevingswet komt grotendeels in de plaats van 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de Wet natuurbescherming (Wnb), de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. Verder wordt een groot aantal AMvB’s vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Omgevingsbesluit (Ob). Daarnaast heeft de Omgevingswet één ministeriële regeling: de Omgevingsregeling (Or).

De nieuwe wet verwacht niet meteen actie van jouw bedrijf zolang je met een bestaande vergunning kunt werken. De bestaande vergunningen, zoals de Wabo-vergunning en de Nb-vergunning, worden automatisch omgezet naar een vergunning onder de Omgevingswet.

De uitvoering van de wet wordt ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat het omgevingsloket online, activiteitenbesluit internet module en ruimtelijkeplannen.nl gaat vervangen. In het DSO kun je onder andere vergunningaanvragen en meldingen doen. Het is al mogelijk om via werkplaatsen te oefenen met het nieuwe systeem.

Wat er gaat veranderen

Op www.iplo.nl is veel informatie te vinden over de wijzigingen die de Omgevingswet met zich mee zal brengen. Er is een webpagina gewijd aan de complexe bedrijven en de Omgevingswet. Daarnaast zijn er was-wordt tabellen beschikbaar die per onderwerp de aanpassingen weergeven tussen het nieuwe en het oude recht dat geldt tot 1 januari 2024.

Vorig jaar heeft de VNCI in samenwerking met de Werkgroep Milieu een introductie Omgevingswet geschreven. Deze kun je nog steeds downloaden: Nieuwe Omgevingswet, hoe zit dat eigenlijk? – VNCI.

De komende vier weken besteden we aandacht aan vier voor de sector relevante algemene onderwerpen:

  1. Van inrichting naar milieubelastende activiteit (mba)
  2. Het overgangsrecht
  3. De zorgplicht
  4. Het omgevingsplan

Als je vragen hebt en/of behoefte aan voorlichting over specifieke onderwerpen, neem dan contact op met Marike Niemöller, adviseur Juridische Zaken, E niemoller@vnci.nl