10.10.2022

Nieuwe Omgevingswet, hoe zit dat eigenlijk?

Het is op dit moment nog onduidelijk of de Omgevingswet - de wet voor alle regels over de fysieke leefomgeving - in januari 2023 in werking treedt. De wet moet meer flexibiliteit bieden, maar tegelijkertijd komen er ook verzwaringen en verandert het externe veiligheidsbeleid ingrijpend. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. 

 

Rhea Lambregts, Beleidsadviseur Milieu bij de VNCI: “Om onze lidbedrijven wegwijs te maken, hebben wij een Introductie Omgevingswet ontwikkeld. Hiermee helpen we de zogenaamde complexe bedrijven, zoals Seveso-bedrijven en bedrijven met een IPPC-installatie, om goed onderbouwd aan de slag te gaan met de nieuwe wet. We geven een toelichting op de nieuwe terminologie, zoals milieubelastende activiteiten, complexe bedrijven, omgevingsplan en aandachtsgebieden. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de inhoud van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarin de meeste rijksregels voor complexe bedrijven staan opgenomen en op het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) waar het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid in staat.”

De nieuwe wet moet de kwaliteit van de leefomgeving beschermen, maar ook zorgen dat onze leefomgeving op een doelmatige wijze wordt beheerd, gebruikt en ontwikkeld en dus benut. Op het omgevingsveiligheidsbeleid na is er gestreefd naar een beleidsneutrale omzetting. Zolang bedrijven met hun bestaande vergunning(en) kunnen werken, wordt niet direct actie verwacht. Bestaande vergunningen, zoals de Wabo-vergunning bouw en milieu, worden automatisch omgezet naar een vergunning onder de Omgevingswet.

Is jouw bedrijf lid van de VNCI, maar heb jij nog geen login? Vraag deze dan aan

Je hebt onvoldoende rechten om dit item te bekijken of dit item bestaat niet meer.