19.12.2022

Het jaar van de hoge gasprijzen

De VNCI staat voor een klimaatneutrale en circulaire chemie in 2050, maar die kan er alleen komen als er nog een chemische industrie ís. Dit jaar zijn we hard geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Het legde onze afhankelijkheid van het Russische gas bloot. Martijn Broekhof blikt terug op 2022.

 

Hoewel we niet meer de extreem hoge prijzen van afgelopen zomer hebben, lijkt de tijd van stabiele, relatief lage energieprijzen in Europa voorbij. De toch al complexe verduurzamingsagenda van de chemische industrie is daarmee niet eenvoudiger geworden.

De VNCI heeft afgelopen jaar vooral aandacht gevraagd voor de impact die de hoge prijzen hebben op de productie en investeringsbeslissingen van chemiebedrijven. We hebben ingezet op het versnellen van de randvoorwaarden als duurzame infrastructuur en vergunningstrajecten. We ondersteunden de maatwerkregeling voor grote bedrijven. We zorgden voor een ruimhartige openstelling van regelingen als de SDE++, DEI en VEKI. Daarmee nemen we de knelpunten voor investeringen zoveel mogelijk weg en maken we Nederland blijvend aantrekkelijk voor de chemische industrie.

Het afgelopen jaar hebben we ook stappen gezet bij de verdere uitwerking van de agenda voor de materialentransitie. De SER-verkenning Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart laat zien dat er een sterke samenhang is tussen de materialentransitie en energietransitie en dat er aandacht moet zijn voor de schoorsteen én de producten.

Op het gebied van innovatie heeft de VNCI een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het initiatief FutureCarbonNL, waar chemiebedrijven zich verenigen met kennisinstellingen om een Groeifonds-voorstel voor CCU te ontwikkelen. Met volledige steun van het ministerie van Economische Zaken wordt gewerkt aan een breed scala aan technologische innovaties.