16.09.2022

VNCI onderschrijft SER-oproep: “Maak grondstoffentransitie prioriteit”

De grondstoffentransitie en energietransitie zijn gelijkwaardig en moeten integraal bekeken worden. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Dat schrijft de SER in de vrijdag gepubliceerde verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart’.

 

Lees het rapport ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart’.

De Koninklijke VNCI onderschrijft de conclusies van het rapport en steunt de oproep van de SER om de grondstoffentransitie meer prioriteit te geven. “Een versnelling is absoluut noodzakelijk, ook als we de klimaatdoelstellingen willen halen”, zegt Mark Intven, Beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI. “Daarvoor is meer aandacht, beleid, sturing en stimulering nodig vanuit het kabinet, zodat investeringen tot stand komen en innovaties worden aangejaagd.”

Sleutel naar circulaire economie

De VNCI is blij met de grondige analyse van de SER naar het belang van de grondstoffentransitie. Intven hoopt dat de betrokken departementen samen de handschoen oppakken om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke transitie zoveel mogelijk wordt ondersteund. “De VNCI en haar leden staan klaar om actief mee te denken over praktische vervolgstappen”, zegt Intven. “Wij zien de grondstoffentransitie als de sleutel naar een circulaire economie, en de chemie vervult daarbij een centrale rol. Onze leden zijn dagelijks bezig om de noodzakelijke stappen te zetten om van de grondstoffen- én energietransitie een succes te maken.”


Chemie Magazine | Black Bear Carbon brengt koolstof uit autobanden terug in de keten


Aan de slag

In de Verkenning formuleert de SER vier belangrijke aangrijpingspunten om evenwichtiger te sturen op beide transities. Intven: “De SER geeft een duidelijke boodschap af en richting aan voor beleidsmakers om meer werk te maken van internationale waardeketens en reductie van scope 3-emissies, hoogwaardige inzet van biogrondstoffen en een oproep voor concrete doelstellingen. Laten we hier snel samen mee aan de slag gaan. De grondstoffentransitie gaat nóg ingrijpender worden dan de energietransitie.“


SER-verkenning: Zonder versnelling van de grondstoffentransitie worden klimaatdoelen niet gehaald