03.11.2022

Chemische industrie roept Tweede Kamer op: maak het ons mogelijk te blijven verduurzamen

Op donderdag 3 november stond tijdens het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat de impact van de gasprijzen op de industrie centraal. VNCI-voorzitter Paul de Krom was namens de chemische industrie aanwezig. 

 

De chemische industrie is hard op weg met verduurzaming. Sinds 1990 is het productievolume met 21 procent gestegen. De CO2-eq uitstoot daalde met veertig procent, emissies van stikstof met 78 en ammoniak met 88 procent. Het afgelopen decennium is flink geïnvesteerd in efficiëntie in de keten, waardoor het energieverbruik met acht procent gedaald is. Voor een energie-intensieve sector waar 380 grote en mkb-bedrijven deel van uitmaken, tikt dat flink aan.

En de sector gaat door met innoveren. De boodschap die voorzitter Paul de Krom van de Koninklijke Vereniging voor de Chemische Industrie vandaag de leden van de Tweede Kamer meegaf is duidelijk: “Maak het ons mogelijk dit te blijven doen."

De huidige energieprijzen leiden ertoe dat het gebruik van aardgas sinds vorige zomer met de helft is gedaald. Dat leidt tot vermindering van productie en sluiting van fabrieken. Dat komt hard aan in een sector waar 45.000 mensen werken en die 13.6 procent aan het BNP van Nederland bijdraagt. Zorgwekkend is dat het ook leidt tot een toename aan import van halffabricaten en meer gebruik van diesel en olie in plaats van aardgas. Daarmee komt het proces van verduurzaming in de knel. Chemie heeft de sleutel in handen om de Nederlandse ambitie om koploper op het gebied van duurzaamheid te zijn te realiseren.

De chemische industrie vraagt de overheid om de voorwaarden te creëren waaronder zij haar werk kan blijven doen. Trek zoveel mogelijk op in EU-verband door samen in te kopen en de Europese markt slim te beschermen. Laat de markt niet overspoeld worden met producten die geïmporteerd worden uit landen met lagere milieustandaarden dan in de EU. Versnel de verduurzaming door het faciliteren van vergunningsprocessen en kijk naar wat er nodig is om een gezond vestigingsklimaat te houden. En tot slot: maak gebruik van creatieve oplossingen om personeel voor de sector te behouden. De COVID-periode heeft ons geleerd dat het buitengewoon onverstandig is om je strategische onafhankelijkheid uit handen te geven.


Lees ook | Chemie als deel van de oplossing


Foto's: Valerie Kuypers