Syclus B.V.

Syclus B.V.
Mosasaurusweg 56
6212 EM Maastricht

Mosasaurusweg 56
6212 EM Maastricht

Over Syclus B.V.

 

Circulaire groene kunststoffen in Europa

Alle initiatieven om te komen tot een CO2-neutrale productie van kunststoffen maken ons blij. Het is inderdaad tijd om een ​​radicale omslag te maken en circulaire kunststoffen te produceren om plastic afval te verminderen, de CO2-uitstoot te verlagen en het gebruik van olie en gas voor de productie van kunststoffen terug te dringen.

Deze transitie is complex en uitdagend en aangezien er geen wondermiddel is, moeten we alle initiatieven omarmen. De meeste initiatieven zijn nog niet klaar voor grootschalige commerciële implementatie en er zal behoefte blijven aan nieuwe grondstoffen. Daarom promoten we het gebruik van bio-ethyleen, aangezien de technologie om dit te doen commercieel is bewezen en het de snelste oplossing is om de CO2-uitstoot binnen dit decennium aanzienlijk te verlagen voor de productie van nieuwe polymeren.