10.08.2022

Drie Nederlandse waterstofprojecten krijgen steun van ETS Innovatiefonds

Het ETS Innovatiefonds heeft zeventien innovatieprojecten gehonoreerd, waaronder drie Nederlandse waterstofinitiatieven die ingediend werden door het Innovation Fund. In totaal investeert de EU 1,8 miljard euro in innovatieve cleantech projecten.

 

De drie Nederlandse projecten zijn:

  • Holland Hydrogen | Elektrolyse capaciteit (Rotterdam Hydrogen Company, Shell Hydrogen Operations & Production, Shell Raffinaderij, Shell New Energies NL)
  • FUREC | Verwerken van niet-recyclebare vaste reststoffen tot voornamelijk waterstof (RWE Generation NL)
  • ELYgator | Elektrolyse capaciteit (AirLiquide Industrie)

Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de Koninklijke VNCI: “We zijn verheugd dat deze projecten zijn gehonoreerd door de Commissie. Het is een erkenning van de ambitie van bedrijven om de groene waterstof-economie in Nederland op te bouwen. Het gaat om grote investeringen in verduurzaming van de chemische sector.”

De zeventien projecten zijn geselecteerd in het kader van de tweede oproep voor grootschalige projecten, wat betekent dat ze kapitaalkosten hebben van meer dan 7,5 miljoen euro. De projecten werden beoordeeld door onafhankelijke experts op basis van hun vermogen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in vergelijking met traditionele technologieën en om verder te innoveren dan de allernieuwste, terwijl ze voldoende volwassen zijn voor implementatie. Andere selectiecriteria waren onder meer het potentieel van de projecten op het gebied van schaalbaarheid en kosteneffectiviteit.

Lees meer over de zeventien innovatievoorstellen.