21.01.2020

Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) operationeel

Op donderdag 16 januari is PII, het gezamenlijke alarmeringssysteem van de grote industriële brandweerkorpsen in Nederland, operationeel gegaan.

 

De industriële brandweerkorpsen van VNCI-leden Sitech Geleen, DOW Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben zich verenigd in het PII (Platform Industriële Incidentenbestrijding) om snel en adequaat op industriële incidenten te kunnen reageren. Voor dit soort incidenten is specifieke kennis, kunde en materieel nodig om de gevolgen goed te kunnen bestrijden.

Het systeem PII (Platform Industriële Incidentenbestrijding) wisselt niet alleen kennis en ervaringen uit, maar de betrokken partijen willen elkaar ook kunnen helpen bij grote en/of complexe incidenten. Kennis en middelen bij industriële incidenten zijn beperkt voorhanden in Nederland en door deze kennisbundeling is het ook mogelijk de publieke brandweer, waar nodig, te ondersteunen. 

Van de bedrijfsbrandweerkorpsen draaien 10 personen in een 24/7 rooster. Zij kunnen worden gealarmeerd via het Operational Center Chemelot van Sitech Services in Geleen. Met hun specialistische kennis kunnen zij een hulpvraag bij een incident beter beoordelen. Dat bespaart tijd en de hulpverlening kan adequater en effectiever worden ondersteund.

Foto: brandweer.nl