23.10.2023

Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

De Network and Information Security (NIS2) directive verplicht lidstaten van de EU om cybersecurity-eisen op te stellen voor bedrijven en instellingen. Dit geldt ook voor bedrijven in de chemische sector. Je kunt nu een webinar terugkijken. Bovendien is er een tool gelanceerd. 

 

De NIS2-richtlijn richt zich op risico’s die netwerk-en informatiesystemen (IT/OT) bedreigen. Onlangs heeft het ministerie van EZK in samenwerking met het Digital Trust Center een webinar hierover georganiseerd. Tijdens dit webinar zijn enkele thema’s uit deze richtlijn nader toegelicht, waaronder de zorgplicht, meldplicht, registratie en toezicht. Je kunt het webinar terugkijken via deze link.

Verder heeft de overheid ook een tool gelanceerd waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of zij onder de NIS2 komen te vallen. De tool is online te vinden.

Het belang van een goede weerbaarheid 

De VNCI onderschrijft het belang van een goede digitale cybersecurity weerbaarheid, gebaseerd op een Europees speelveld. In samenwerking met VNO-NCW volgen we de omzetting in nationale wetgeving op de voet en houden we onze leden hiervan op de hoogte.