25.09.2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor jou?

De Network and Information Security (NIS2) directive verplicht lidstaten van de EU om strengere, uniforme cybersecurity-normen in te stellen voor bedrijven en instellingen. Dit geldt ook voor bedrijven in de chemische sector. Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

 

De NIS2-richtlijn richt zich op risico’s die netwerk-en informatiesystemen bedreigen. Denk aan cyberbeveiligingsrisico’s. Met de richtlijn kan de digitale veiligheid in de EU worden verbeterd. Bedrijven moeten vanaf medio 2024 passende cybermaatregelen nemen en ernstige cyberincidenten verplicht melden. Maar hoe kun je hierop anticiperen? Hoe wordt de NIS2-richtlijn vertaald naar Nederlandse wetgeving?

Om bedrijven hierover te informeren, organiseert het Digital Trust Center (DTC) op donderdag 5 oktober een webinar. Deelname is gratis. Tijdens dit webinar krijg je een actueel beeld van de belangrijkste thema’s uit de NIS2-richtlijn die van invloed zijn op je organisatie. Je krijgt meer informatie over de context en totstandkoming van de richtlijn. Ook worden in het webinar een aantal thema’s, waaronder de zorgplicht, meldplicht, registratie en toezicht behandeld.


De VNCI onderschrijft het belang van een goede digitale cybersecurity weerbaarheid, gebaseerd op een Europees speelveld. In samenwerking met VNO-NCW volgen we de omzetting in nationale wetgeving op de voet.

Lees ook | Beveiliging: ‘Je loopt risico als je je risico’s niet kent’