03.07.2024

Yara Sluiskil investeert in nieuwe installatie voor stikstofreductie

Yara Sluiskil gaat hun ammoniak- en nitraatstofuitstoot verder verminderen met een nieuwe installatie. Deze zou 31 ton ammoniakuitstoot en 48 ton nitraatstofuitstoot besparen, samen goed voor een stikstofreductie van ruim tien procent voor de hele site. De installatie kost dertig miljoen euro en wordt in 2026 opgestart.

 

Yara Sluiskil maakt nitraathoudende meststoffen, waaronder KAS-27. De productiesite experimenteerde in 2020 met een extra processtap in hun nitraatgranulatiefabriek. Deze extra stap komt na de bestaande luchtzuiveringsstappen en moet de ammoniak- en nitraatuitstoot verminderen. Het Noorse moederbedrijf heeft nu groen licht gegeven om een van de twee nitraatfabrieken in Sluiskil om te bouwen. Ze onderzoeken in een parallel traject of het haalbaar is om de andere fabriek ook om te bouwen in 2027.

Het project past in een lange reeks investeringen die Yara Sluiskil de afgelopen jaren deed. Het bedrijf halveerde de ammoniak- en stofuitstoot door in 2018 de laatste priltoren te sluiten. Ze vervingen deze door een nieuwe granulatiefabriek genaamd Ureum-8. Ze reduceerden de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door aanpassingen in een salpeterzuurfabriek tijdens een reguliere onderhoudsstop. Daarnaast installeerden ze nieuwe ammoniakbranders, wat een reductie van 130.000 ton CO2-equivalent opleverde. In november 2023 kondigde het bedrijf een investering van 194 miljoen aan in de afvang en opslag van CO2.

De investeringen sluiten aan bij de maatwerkafspraken met de overheid. Hiermee proberen Yara en de overheid sneller meer reductie te realiseren dan met generiek klimaat- en milieubeleid mogelijk is. Door de aangekondigde en al uitgevoerde projecten zal de broeikasgasemissie in Sluiskil in 2030 meer dan 85 procent lager zijn dan in 1990.


Yara Sluiskil is lid van de VNCI. Het is de grootste productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International en ze maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën, zoals Air1 en NOxCare, waarmee ze schadelijke stikstofoxiden (NOx) kunnen afvangen. Yara Sluiskil produceert ook CO2 voor de bubbels in frisdrank en bier, droogijs waarop vaccins worden bewaard en levert CO2 als groeistof aan de glastuinbouw.