26.02.2024

Verbod ontgassen binnenvaart nadert

Het ontgassen van binnenvaartschepen zal dit jaar gefaseerd verboden worden. Het verbod voor de eerste groep stoffen treedt op 1 juli 2024 in werking. Wegens een tekort aan ontgassingsinstallaties kan dit impact hebben op de markt.

 

Het ontgassen van binnenvaartschepen naar de buitenlucht zal vanaf 2024 gefaseerd verboden worden. Dat is internationaal afgesproken in het CDNI-verdrag. Hierin maken België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland afspraken over de afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart. Nederland loopt vooruit op het inwerking treden van dit verdrag en heeft een versneld verbod afgekondigd voor de eerste groep stoffen per 1 juli 2024. Een verbod op de tweede groep volgt waarschijnlijk tussen juli en september 2024. Onder deze twee groepen vallen voornamelijk petrochemische stoffen. In fase drie zijn de laatste stoffen aan de beurt.

Het verbod kan mogelijk impact hebben op de markt, omdat er nog een tekort is aan installaties die het ontgassen voortaan moeten faciliteren. De benodigde infrastructuur zal zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn op het moment dat het verbod ingaat. Alternatieven zijn ‘eenheidstransporten’ en ‘verenigbare transporten’.

De branches in de binnenvaart hebben een informatiedocument opgesteld om alle stakeholders, zowel nationaal als internationaal, te informeren over het aanstaande verbod. Deze brief is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits


Lees ook het standpunt van de VNCI over varend ontgassen.