08.12.2022

REACH Enforcement: handhaving en handhaafbaarheid krijgen meer aandacht

Het volgende REACH Enforcement-project (REF-12) gaat kijken naar registratie-, autorisatie- en restrictievereisten voor geïmporteerde producten. Zowel stoffen, mengsels als artikelen zullen worden onderzocht.

 

Uit een proef van het ECHA Enforcement Forum bleek eerder dat vooral geïmporteerde producten niet voldoen aan de wetgeving. Bij 23 procent van de onderzochte producten was naleving van de in de EU geldende regels onvoldoende. Om die reden wordt een vervolgproject gestart. Dit Enforcement-project wordt in nauwe samenwerking met douaneautoriteiten in de lidstaten uitgevoerd en heeft een looptijd van 2023 tot 2025. 

Het verbeteren van de controle op importhandel is nodig om de doelen te halen van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Om handhaafbaarheid van de stoffenregels te verbeteren, zal Forum voortaan haar adviezen over nieuwe REACH-restricties openbaar maken.

Lees ook | Next EU-wide REACH enforcement project to focus on imported products