30.01.2023

EU Chemical Industry Transition Pathway: mijlpaal voor Europese chemische industrie

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag een EU-transitiepad voor de chemische industrie gepresenteerd. De VNCI is verheugd met dit stappenplan dat de Europese industrie een routekaart geeft voor het realiseren van de Green Deal-doelstellingen van de EU.

 

De Europese chemische industrie vraagt al lang om een specifiek stappenplan ter ondersteuning van de grootste transformatie in haar geschiedenis. Tegen 2050 moet de chemische sector in de EU klimaatneutraal en circulair worden, processen digitaliseren en overschakelen op veilige en duurzame chemicaliën. Al deze maatregelen vergen tientallen miljarden extra investeringen tussen nu en 2050. En dit alles moet gebeuren in een zeer gespannen geopolitieke omgeving.


Transition Pathway for the chemical industry


Cefic-voorzitter Martin Brudermüller: "Een belangrijke mijlpaal is bereikt op de spannende maar uitdagende weg die onze sector moet afleggen om de Europese Green Deal-doelstellingen te halen. De chemische industrie in de EU is al bezig met haar transformatie, maar we hebben duidelijkheid, perspectieven en richting nodig over hoe we daar moeten komen. Het transitiepad verschaft onze industrie meer duidelijkheid over 'het hoe' en 'het wat'. De succesvolle uitvoering zal de toekomst van onze industrie in Europa voor de komende decennia helpen bepalen en wij staan klaar om samen met de Europese Commissie, de regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement ons steentje bij te dragen om dit te verwezenlijken."

Ook in Nederland kunnen we aan de slag met de nationale uitwerking zodat er een gunstig vestigingsklimaat ontstaat voor een schone en veilige industrie. VNCI Programme Lead Chemicals Strategy for Sustainability Rosienne Steensma is enthousiast: “De chemische industrie staat met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) voor een grote uitdaging om de chemie nog duurzamer en veiliger te maken voor mens en milieu. Met deze steun van de Commissie kunnen we nu zorgen dat de CSS een echte Europese groei- en innovatiestrategie wordt.”

VNCI benadrukt al langere tijd dat een integrale benadering noodzakelijk is om de transitie te kunnen maken naar een klimaatneutrale, circulaire, transparante, schone en veilige industrie. In het nu gepresenteerde transitiepad staan voor het eerst alle puzzelstukjes bij elkaar. Het stappenplan bevat bijna tweehonderd acties. Daaruit blijkt hoe complex en veelomvattend de opdracht is. Voor veel acties staat de industrie aan de lat in samenwerking met de nationale beleidsmakers.

Gelukkig lopen er inmiddels al veel initiatieven. Denk aan FutureCarbonNL, waarbij CO2 en CO worden benut als circulaire grondstof. Maar ook elektrificatie, de inzet van waterstof met een lage CO2-footprint en het beschikbaar maken van alternatieve koolstofbronnen zoals biomassa en recyclaat zijn activiteiten waar VNCI in Nederland al druk mee bezig is.

Vanuit de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) is het uitdenken van een raamwerk voor safe and sustainable by design-stoffen en -materialen opgestart. Ook is er in het transitiepad speciale aandacht voor de kleinere (mkb)-spelers in de keten. Een aantal acties gaat zelfs over de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel. Ook dit is al langere tijd een aandachtspunt bij de VNCI. “Het is fantastisch dat deze basis is gelegd vanuit de EU”, aldus Rosienne Steensma. De komende tijd gaat de VNCI in overleg met de beleidsmakers bij onder meer EZK, I&W, VWS en SZW om tot een nationale invulling van het transitiepad te komen.

De CSS als onderdeel van de Green Deal

In 2019 lanceerde de Europese Commissie de Green Deal om de Europese Unie schoon, veilig, duurzaam en circulair te maken. De CSS, onderdeel van de Green Deal, is in 2020 gepubliceerd. In deze strategie is de duurzame langetermijnstrategie van de chemische industrie uitgewerkt.  De CSS is een pakket met ongeveer tachtig actiepunten en streeft naar een chemische industrie die veilige en duurzame bouwstenen levert om de doelen van de Green Deal te halen. De actiepunten moeten de wetgeving voor chemische stoffen vereenvoudigen en versterken. De Europese Commissie wil met de CSS ook meer kennis vergaren om veilig en duurzaam chemiebeleid beter wetenschappelijk te onderbouwen en innovatie te stimuleren. Bovendien moet de strategie leiden tot meer strategische autonomie voor Europa en veerkrachtige waardeketens.


Lees ook onze postion paper over CSS | Nieuwe verbindingen voor de chemie