26.09.2022

Convenant Platform Industriële Incidentenbestrijding ondertekend

Afgelopen week is het convenant Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) ondertekend. De industriële brandweerkorpsen van de VNCI-leden Sitech Geleen op Chemelot, DOW Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam hebben zich verenigd in het PII om snel en adequaat op industriële incidenten te kunnen reageren.

 

Voor dit soort incidenten is specifieke kennis, kunde en materieel nodig om de gevolgen goed te kunnen bestrijden. Het systeem PII wisselt niet alleen kennis en ervaringen uit, maar de betrokken partijen willen elkaar ook kunnen helpen bij grote en/of complexe incidenten. Kennis en middelen bij industriële incidenten zijn beperkt voorhanden in Nederland en door deze kennisbundeling is het ook mogelijk de publieke brandweer, waar nodig, te ondersteunen.

"Kennisuitwisseling is essentieel, zeker ook als het gaat om dit soort specialistische brandbestrijdingskennis."

Manon Bloemer, directeur VNCI, was aanwezig bij de ondertekening en onderstreepte het belang van PII: "Het is mooi hoe brandweerlieden van de chemiebedrijven en de publieke brandweer nauw met elkaar samenwerken en ook samen oefenen. Vruchtbare samenwerking tussen publiek en privaat én tussen bedrijven die ‘op de markt’ elkaars concurrent kunnen zijn. Veiligheid is altijd al een reden om over concurrentie heen te stappen en is van oorsprong de belangrijkste bestaansreden van ons als branchevereniging. Kennisuitwisseling is essentieel, zeker ook als het gaat om dit soort specialistische brandbestrijdingskennis. Door samen te werken in de brandbestrijding worden alle bedrijven veiliger."

Van de bedrijfsbrandweerkorpsen draaien tien personen in een 24/7 rooster. Zij kunnen worden gealarmeerd via het Operational Center Chemelot van Sitech Services in Geleen. Met hun specialistische kennis kunnen zij een hulpvraag bij een incident beter beoordelen. Dat bespaart tijd en de hulpverlening kan adequater en effectiever worden ondersteund.


Lees ook Chemie Magazine | Op naar één industriële brandbestrijdingspool