02.12.2021

Cefic roept Europese Commissie op om samen te werken aan transitietraject voor chemische industrie

Met de lancering van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS), de duurzame chemicaliënstrategie, zet Europa de nieuwe standaard voor veilige en duurzame stoffen neer. De Europese vereniging van de chemische industrie (Cefic) heeft in de studie 'Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability on the EU chemical industry' laten uitzoeken wat de potentiële impact is van deze strategie op de sector. 

 

Meer dan 100 Europese bedrijven hebben data aangeleverd bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uit het onderzoek blijkt dat de impact aanzienlijk is. Daarom heeft de Europese chemische industrie een dringende oproep gedaan aan de Europese Commissie om samen te werken aan een transitietraject voor de chemische industrie om de doelen van de EU Green Deal te halen.

Dit sluit aan bij de strategie van de Koninklijke VNCI. Directeur Manon Bloemer: “De Nederlandse chemische industrie zet in op samenwerking en innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werkt aan een betere verbinding met de samenleving én investeert onverminderd in veiligheid en een gezond leefmilieu.”


Standpunt VNCI | Veilige en duurzame chemische stoffen


Lees het persbericht van Cefic en het rapport