10.07.2024

Basisschoolleerlingen bedenken oplossingen voor werelduitdagingen in NXplorers Junior

De drie winnaars van de Shell-wedstrijd NXplorers Junior zijn bekendgemaakt. De prijzen gaan naar een waterfilter, een trampoline die energie opwekt en een robot voor kledingrecycling.

 

Met de wedstrijd NXplorers Junior laat Shell basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 kennismaken met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vervolgens daagt het bedrijf de leerlingen uit om op een creatieve manier na te denken over oplossingen voor werelduitdagingen. De klassen worden opgedeeld in teams. Elk team maakt een tekening en een omschrijving van hun eigen ideeën. De jury wijst winnaars aan in drie categorieën: ‘Schoon water en sanitair’, ‘Betaalbare en duurzame energie’ en ‘Verantwoorde consumptie en Productie’.

Dit jaar deden er 13.000 basisschoolleerlingen mee aan de wedstrijd. De jury koos drie winnaars uit meer dan 350 inzendingen uit het hele land. De prijs in de eerste categorie ging naar basisschool Het Spectrum uit Rotterdam voor hun River Filter, een filter om schoon drinkwater te scheiden van plastic. De prijs voor ‘Betaalbare en duurzame energie’ ging naar de Lumis klas van Stichting Brigantijn uit Borne voor hun uitvinding De Energietrampoline. Door met speciale sokken op een trampoline te springen ontstaat er wrijving. Hun uitvinding slaat de energie die hieruit ontstaat op om later te gebruiken. De prijs in de derde categorie, ‘Verantwoorde consumptie en productie’, ging naar De School met de Bijbel uit Noordeloos. Hun Kikkerrobot genaamd Koen zet gebruikte kleding om in nieuwe kleding. De winnaars ontvingen een prijzenpakket voor hun hele klas.

Sinds 2017 hebben ruim 200.000 leerlingen meegedaan aan NXplorers Junior. Met dit programma wil Shell kinderen kennis maken met het complexe en creatieve denken dat nodig is om positieve verandering teweeg te brengen. De focus ligt op het inspireren van kinderen om hun talenten te ontwikkelen en innovatieve oplossingen aan te dragen voor de Sustainable Development Goals.


Shell is lid van de VNCI. Het energiebedrijf wil in 2050, of eerder, netto nul uitstoot hebben. Ook Shell Moerdijk, één van de grootste chemiecomplexen in Europa, investeert volop in de energietransitie.