Ongevallenbestrijding gebaat bij publiek-private samenwerking

De VNCI is een groot voorstander van een publiek-private samenwerking bij industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als de beschikbare hulpverleningsvoorzieningen van de overheid aangevuld worden met de kennis en expertise van chemiebedrijven, kan er snel en adequaat gehandeld worden. Dat is niet alleen belangrijk bij ongevalsbestrijding, maar ook bij het voorkomen van verdere escalatie van een ongeval.

 

Zo wordt er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gewerkt met een landelijke meldkamer VGS-Alert. Deze meldkamer kan bij een ongeval met gevaarlijke stoffen specialistische ondersteuning aan de chemische industrie vragen, zoals specifieke informatie over stoffen, ondersteuning ter plaatse en het aanleveren van materiaal. De meldkamer is ondergebracht bij VNCI-lid Sitech op het Chemelot-terrein in Geleen.

De verdere samenwerking van bedrijven is onder andere tot stand gekomen in het Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII). Daarbij zijn aangesloten de gezamenlijke brandweer in de Rotterdamse haven en het havengebied Moerdijk en de bedrijfsbrandweren van Chemelot, Dow Terneuzen en Shell Moerdijk.