13.07.2022

Delegatie Tweede Kamer bezoekt Chemelot

Tweede Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) brachten dinsdag een werkbezoek aan Chemelot. De delegatie kreeg een rondleiding bij de nieuwe chemische-recyclingfabriek van SABIC en de mechanische-recyclingfabriek van QCP. Beide fabrieken vullen elkaar aan in functionaliteit en staan symbool voor de grote transitie die het chemiepark doormaakt.


“Tijdens dit bezoek werd wel duidelijk dat er veel kan en tegelijkertijd dat de klus enorm is”, zegt Joris Thijssen. “Vertrouwen is daarbij cruciaal, zowel dat de overheid bijvoorbeeld op tijd voldoende groene stroom levert, alsook dat de bedrijven transparant laten zien wat zij zelf gaan doen en welke (financiële) hulp echt noodzakelijk is.”

Erop of eronder

Thijssen: “Het is de komende jaren erop of eronder voor het klimaat. En daarmee ook voor de banen op Chemelot: gaat de verduurzaming snel genoeg en blijft de bedrijvigheid in Nederland? Het vereist veel werk van bedrijven, werknemers, vakbonden en overheden.”

Kansen en uitdagingen

Tijdens presentaties en een rondleiding – georganiseerd door VNCI en Chemelot - kregen de Kamerleden inzicht in de verduurzamingsplannen van het Limburgse chemiecomplex en van lidbedrijven SABIC en QCP, inclusief de kansen, uitdagingen en oplossingen die er liggen voor de industrie.

Naast de energietransitie is de grondstoffentransitie zeker zo belangrijk. Chemelot heeft de ambitie om dé circulaire hub te worden in het ARRA cluster (driehoek Rotterdam, Antwerpen en Noordrijn Westfalen). VNCI-directeur Manon Bloemer benadrukte het belang van circulariteit. “De chemie werkt niet alleen keihard aan het verduurzamen van de eigen fabrieken, maar staat ook aan de basis van de verduurzaming van hele waardeketens, door het ontwikkelen en produceren van fossielarme chemicaliën op basis van ‘alternatieve’ grondstoffen.”

Leon Jacobs (SABIC) en Raf Bemelmans (QCP) gaven aan dat chemische bedrijven behoefte hebben aan helder beleid en regelgeving rond circulaire grondstoffen. Op dit vlak is er op dit moment nog veel onduidelijk. Hierover ontspon zich een levendige discussie.

Maatwerkafspraken

Thijssen en Kröger hadden ook vragen over hoe de maatwerkafspraken kunnen gaan werken. Vanuit Chemelot zijn OCI Nitrogen en SABIC hierbij betrokken. De bedrijven op Chemelot hopen dat maatwerk gaat betekenen dat er vooral veel aandacht zal uitgaan naar infrastructuur (uitbreiding van het elektriciteitsnet en buisleidingverbindingen). Snelheid en het verkrijgen vergunningen lijken hierbij (bijna) nog belangrijker dan subsidies.

Fabriek SABIC in aanbouw

Tijdens een rondleiding per bus over het 880 hectare grote Chemelot-terrein, bracht de Kamerdelegatie een bezoek aan de grootste chemisch-plasticrecyclingfabriek ter wereld van SABIC (investering EUR 100 miljoen). Na de zomer kunnen hier afvalplastics die moeilijk mechanisch te recyclen zijn, worden verwerkt in een nieuwe installatie. Deze maakt er een synthetische olie van die SABIC in zijn krakers in Geleen verwerkt tot nieuwe polymeren. SABIC-directeur Leon Jacobs vertelde er bescheiden bij dat het nog altijd maar ging om een klein percentage van hun productie, maar het is een grote eerste stap.

QCP

QCP maakt van plastic consumentenafval de allerhoogste kwaliteit mechanisch gerecycleerd product, bijna net zo goed als ‘virgin plastic’. Je ziet het terug in verpakkingen van shampoo en andere cosmetica, koffers en babybuggy’s. Raf Bemelmans van QCP liet de delegatie een state-of-the-art productieproces zien voor mechanische recycling.

Materialentransitie

De fabrieken van SABIC en QCP zijn toonaangevende voorbeelden van de materialentransitie, waarbij ‘afval’ plastic opnieuw grondstof wordt voor hoogwaardige toepassingen. “Verbranden van plastics zou verboden moeten worden,” concludeerde Loek Radix. Een boodschap waar VNCI, QCP en SABIC het roerend mee eens waren.

Kröger benadrukte na de toer dat het goed zou zijn om verder te kijken dan alleen recycling. Door structureel iets aan de keten te veranderen, zouden we moeten streven naar minder eenmalig plastic (verpakkingen) in het algemeen.


Over Chemelot

Chemelot is één van de belangrijke industriële clusters van Nederland. Op het Chemelot Industrial Park zijn 17 productiebedrijven actief in 60 verschillende fabrieken, die sterk met elkaar verbonden zijn, zowel wat betreft energie- als grondstofstromen. Bij deze bedrijven en op de Brightlands Chemelot Campus wordt hard gewerkt aan de omwenteling naar duurzame productie.

Lees meer over de chemieclusters in ons land