14.01.2021

PvdA: gerichte en substantiële investeringen in innovatie

Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen met de chemische industrie? Chemie Magazine vraagt het aan 12 politieke partijen. William Moorlag, woordvoerder Economische Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Visserij licht de plannen van de PvdA toe.

"In de kern moeten niet-afbreekbare producten meer belast of verboden worden en moeten we herbruikbare en afbreekbare alternatieven meer stimuleren. Bedrijven moeten steeds minder niet-afbreekbare en niet herbruikbare producten afnemen. Daarom willen we zoveel mogelijk niet-afbreekbare verpakkingen belasten en wegwerpplastic verbieden. Daarnaast moet de chemische industrie blijven innoveren en herbruikbare en afbreekbare alternatieven ontwikkelen. Dit willen wij ondersteunen met gerichte en substantiële investeringen in innovatie.

 

"De belasting van uitstoot moet wat ons betreft zo veel mogelijk op Europees niveau via de ETS."

 

CO2-uitstoot moet worden belast, maar bedrijven moeten wel de kans krijgen om stapsgewijs de uitstoot te reduceren en uiteindelijk naar nul te brengen. Hulp van de overheid om deze transitie te faciliteren is onmisbaar, in de vorm van subsidies maar ook door de juiste infrastructuur mede tot stand te brengen. Ook moet er flink geïnvesteerd worden in innovatieve oplossingen die er nu nog niet zijn, onder andere de productie van groene waterstof en toepassingen voor de chemische industrie. Hier heb ik mij de afgelopen jaren hard voor gemaakt, maar de nodige investeringen blijven helaas nog uit.

De belasting van uitstoot moet wat ons betreft zo veel mogelijk op Europees niveau via de ETS. Deze moet flink worden aangescherpt. We zien nu al goede ontwikkelingen op dit gebied. PvdA-EU-commissaris Frans Timmermans pleit voor én vergroening én behoud van bedrijven en hun werkgelegenheid. Daarom willen wij een Europese grensheffing zodat de basisindustrie ook buiten de EU concurrerend blijft. Tegenover een nationale CO2-heffing (voor zo ver die nog nodig is met het aangescherpt Europees beleid) staan subsidies om weglek naar het buitenland te voorkomen.

Een enorm probleem is het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Het is schandalig hoe weinig actie dit kabinet heeft ondernemen op dit gebied. In november is mijn motie aangenomen die de regering oproept om een krachtig, sluitend actieprogramma te ontwikkelen om de tekorten aan vakmensen in de techniek en de maak- en procesindustrie te verminderen. Het kabinet moet daar echt werk van maken. De coronacrisis is een gouden kans om mensen die werkloos worden, om te scholen naar een duurzame baan in de techniek.

Wat betreft de recent door de Europese Commissie uitgebrachte Chemical Strategy for Sustainability, die alleen nog veilige en duurzame stoffen in de EU in 2050 wil, is het een terechte vraag hoe we gaan voorkomen dat producten met in de EU verboden chemische stoffen toch Europa binnenkomen. Dit is een dossier waar mijn collega’s in het Europees parlement zich mee bezighouden. Illegale import moet voorkomen worden met duidelijke handelsafspraken en strenge controle."
 


VNCI analyseert de programma's

Wat zijn de belangrijkste punten uit de partijprogramma's voor de chemische industrie? Je leest het op onze verkiezingspagina.