06.08.2020

Chemiecluster Chemelot: "Chemie is niet het probleem, maar de oplossing"

Chemelot wil in 2025 de meest veilige, duurzame en concurrerende chemiesite van West-Europa zijn en in 2050 volledig klimaatneutraal draaien. Duidelijke doelstellingen bij dit chemiecluster in het zuiden van het land.

 

Ons land huisvest, mede vanwege haar gunstige geografische ligging, zes unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Vijf daarvan zijn op een locatie aan elkaar verbonden, het Zesde Cluster vertegenwoordigt sectoren en bedrijven die geografisch verspreid over ons land liggen. In de zomerserie Chemieclusters Nederland spreken we met Loek Radix, Executive Director bij Chemelot

De hoge mate van integratie en verbondenheid is typerend voor het chemiecluster Chemelot, het is een hechte gemeenschap van kleine en grote chemische bedrijven. Dat bleek ook toen de corona uitbrak en de chemische industrie als vitale sector door moest blijven draaien. Loek: "Limburg - en niet Brabant zoals meestal wordt verondersteld - was de zwaarst getroffen provincie. We zaten hier midden in de brandhaard. De veiligheid van onze medewerkers, onze contractors en de omgeving kreeg daardoor een hele nieuwe dimensie. Hoe kunnen we iedereen zo veilig mogelijk laten doorwerken en hoe kunnen we besmettingen voorkomen; daar lag onze focus. Onze voorraad mondkapjes hebben we gelijk aan het begin van de uitbraak gedoneerd aan zorginstellingen in de regio. Zij hadden ze nog harder nodig dan wij. Al met al zijn we redelijk door de eerste fase heen gekomen, hoewel er ook mensen ernstig ziek zijn geworden. Wat de economische gevolgen zijn? Dat is echt niet te overzien nu. Het ligt eraan hoe de economie zich weer herstelt."

 

“In 2050 volledig klimaatneutraal: we zetten maximaal in op circulariteit.”

 

Met het economische herstel in het ongewisse houdt Chemelot desalniettemin de jaartallen 2025 en 2050 dik onderstreept op het vizier. "We zetten maximaal in op circulariteit. Doordat we zo sterk geïntegreerd zijn, kunnen we - door onze primaire grondstoffen (nafta en aardgas) te vergroenen - in de toekomst de hele site circulair maken. Circulariteit, in combinatie met elektrificatie van processen, gaat er voor zorgen dat we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn."

Alles is dus gericht op het volledig vergroenen van grondstoffen, productieprocessen en de producten die op het terrein worden gemaakt. Loek is er dan ook helder over: "Chemie is niet het probleem, maar de oplossing. De basisindustrie, waarbinnen de basischemie de belangrijkste tak is, heeft er voor gezorgd dat de wereld zich in twee eeuwen heeft ontwikkeld van armoede voor 95% van de bevolking naar het welvaarts- en welzijnsniveau waarop we nu zitten. Ja, die ontwikkeling heeft ook negatieve effecten, maar ik vertrouw erop dat we die binnen de chemie kunnen oplossen. Als we in ons land geen chemie hadden, zouden we alleen nog maar een groot museum zijn. Een museum waar elk jaar veel toeristen op afkomen die zich afvragen hoe we het in Nederland zover hebben kunnen laten komen. Chemie is onmisbaar."

Loek Radix is verantwoordelijk voor Business Development en Communicatie van de stichting Chemelot. Daarnaast is hij een van de directeuren van Chemelot Site Permit, de gemeenschappelijke omgevingsvergunning voor alle site-users. Deze zogenaamde koepelvergunning met ongeveer 60 deelvergunningen zorgt voor meer flexibiliteit in de verdeling van de beschikbare milieuruimte (zoals emissies en geluid) over de site-users. 

Chemelot: meer dan een industrieterrein

Het chemiecluster Chemelot biedt werkgelegenheid aan ruim 8.100 medewerkers met meer dan 100 nationaliteiten. In 2025 zullen er naar verwachting meer dan 10.000 mensen op de site werken. De activiteiten van Chemelot genereren een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar. Daarmee neemt het ongeveer 20% van de chemiesector van Nederland voor haar rekening. Op Chemelot is veel kennis over polymeren, materialen, (bio)organische synthese, chemische engineering en analytische expertise. 

Meer over het chemiecluster Chemelot


Chemieclusters in Nederland

Ons land huisvest, mede vanwege die gunstige geografische ligging, zes unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. Chemelot is een van de zes.