28.07.2020

Chemiecluster Noord-Nederland: “Chemie kom je óveral tegen”

Nederland zonder chemie is "als een weiland zonder koeien", aldus Henri Kats, Business Manager Chemicals bij Groningen Seaports. Kats is verbonden aan het chemiecluster Noord-Nederland. Samen met de vijf andere chemieclusters in ons land vormen zij de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie. In de zomerserie Clemieclusters Nederland stellen we ze aan je voor. In deze aflevering zetten we de spotlights op Noord-Nederland waar chemiebedrijven volop inzetten op de vergroening van de industrie.

 

Het noorden van ons land mag dan vaak als nuchter bestempeld worden, de ambities van het chemiecluster Noord-Nederland zijn dat allerminst. Deze groeiregio realiseert een spectaculaire verlaging van de CO2-uitstoot per ton product. Die boodschap kreeg EZK-minister Eric Wiebes eind mei van de Industrietafel Noord-Nederland. De oproep aan Wiebes in de voortgangsrapportage was ook glashelder: maak ruimte voor innovatie. Henri: "Alleen met innovatie ontwikkelen we nieuwe technologie, nieuwe combinaties en inpassingen in bestaande technologieën en compleet nieuwe productieprocessen. Daarmee kunnen we concurrerend en kostenefficiënt zijn én bijdragen aan de verlaging van de CO2-emissie."

Impact corona

De coronacrisis doet geen afbreuk aan die ambities, hoewel de impact ervan natuurlijk ook in het noorden van ons land duidelijk werd. Het gaf een wisselend beeld in deze regio. Henri: "Bedrijven die rechtstreeks producten leveren aan sectoren die hard getroffen werden door de coronacrisis, zagen hun productie drastisch teruglopen. Aan de andere kant hebben sommige bedrijven in de afgelopen periode alle productierecords gebroken als gevolg van de toegenomen vraag naar specifieke producten." Het nijpende tekort aan onder andere desinfectiemiddelen, mond-/neusmaskers en beschermende plexiglasplaten zorgde voor deze toename.

Henri combineert in Noord-Nederland eigenlijk twee functies. Voor Groningen Seaports doet hij het accountmanagement voor de chemiebedrijven in de regio Delfzijl en daarnaast is hij ‘uitgeleend’ aan het coördinatieteam van Chemport Europe. Emmen, Delfzijl en het tussengebied vormen samen Chemport Europe in Noord-Nederland, een ambitieus chemiecluster dat werkt aan de vergroening en verduurzaming van de chemische industrie. Kats is in beide functies verantwoordelijk voor het aantrekken en begeleiden van nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in deze regio.

 

“Een wereld zonder chemie? Ondenkbaar in deze moderne tijd.”
 

Met zijn studie organische chemie in Groningen op de achtergrond wil Kats graag de grootste misvatting over chemie uit de wereld helpen. "Chemie is geen industrie die ver van de burger af staat. Chemie kom je echt overal tegen. In veel alledaagse producten 'zit' chemie, zoals tandpasta en kleding. Probeer je eens een wereld zonder chemie voor te stellen. Ondenkbaar in deze moderne tijd. Veel mensen denken bij chemie aan de lozing van afvalstoffen, maar de chemische industrie kan ook een wezenlijke oplossing leveren voor uitdagingen die nu op ons bord liggen. De reductie van CO2 en de toenemende vraag naar biobased producten bijvoorbeeld."

Dat er in ons land geen chemie zou zijn, gaat er bij Henri dus niet in. "Dat is als een weiland zonder koeien", reageert hij stellig. "De Nederlandse chemische industrie staat internationaal hoog aangeschreven en dat is mede te danken aan het hoge opleidingsniveau van operators en het hoge niveau van onderzoek aan de Nederlandse kennisinstellingen. En vergeet ook niet dat we voorop lopen in technologische ontwikkelingen om de chemische industrie over te laten stappen van fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, naar biobased en circulaire grondstoffen." In Noord-Nederland wordt daar elke dag hard aan gewerkt.

Meer over het chemiecluster Noord-Nederland


Chemieclusters in Nederland

Ons land huisvest, mede vanwege die gunstige geografische ligging, zes unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Vijf clusters zijn op een locatie aan elkaar verbonden, het Zesde Cluster vertegenwoordigt sectoren en bedrijven die geografisch verspreid over ons land liggen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. Noord-Nederland is een van de zes.