30.06.2020

Sonnenborgh benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed

De uit Duitsland afkomstige apotheker en chemicus Johann Conrad Barchusen was in 1703 de eerste hoogleraar scheikunde in Utrecht. Hij nam het initiatief tot de oprichting van dit laboratorium bij de toenmalige Hortus Botanicus. Het is het oudste universitaire laboratorium in Nederland waarvan resten bewaard zijn gebleven. Momenteel is het bastion onderdeel van Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh. Aan de binnenkant zijn de gewelven van het oude laboratorium nog te vinden en te bezichtigen, inclusief bewaarde destillatieapparatuur. Het laboratorium was in gebruik van 1695 tot 1725, waarna het onder Barchusen’s opvolger samen met de Hortus naar elders werd verplaatst.

Barchusen bereidde er chemische geneesmiddelen uit geneeskrachtige kruiden. Hij had een brede kijk op het vak en verdiepte zich ook wetenschappelijk in de oorzaken van chemische processen. Naast boeken over farmacie en geneeskunde schreef hij het chemisch leerboek Pyrosophia. Hij was een van de eersten die de chemie niet louter als een medische hulpwetenschap zag, maar als een volwaardig onderdeel van de natuurwetenschappen.

Chemie Magazine ook gratis ontvangen? Abonneer je

Nederland kent een rijke chemische geschiedenis, met bekende Nobelprijswinnaars, een grote industrie en hoogstaand onderzoek. Om dit verleden te koesteren benoemt de KNCV, de Nederlandse beroepsvereniging voor chemici, life scientists en procestechnologen, jaarlijks een locatie tot Nationaal Chemisch Erfgoed. In 2018 werd deze titel toegekend aan het Teylers Museum in Haarlem en in 2019 aan het Grote Kantoor van Gist-Brocades in Delft.

Meer informatie vind je op de website van de KNCV

Foto: Timo van der Horst