09.04.2020

Jubileum Sachem tijdens corona: ‘We hebben 80 bossen bloemen verstuurd’

Als pleister op de wonde heeft hij een video laten maken waarin hij iedereen feliciteert en kon elke medewerker bij HelloFresh drie maaltijden bestellen. “Ze kunnen op die manier drie avonden met hun naasten lekker koken en eten. Zo doen we toch iets gezamenlijk in deze coronaperiode. De bedoeling is dat foto’s van de maaltijd met elkaar gedeeld worden. Verder hebben we tachtig bossen bloemen naar onze medewerkers verstuurd. Ze konden er ook voor kiezen om de bloemen te laten bezorgen bij mensen die een opkikkertje kunnen gebruiken vanwege corona.” En hij heeft meegewerkt aan een video waarin ondernemers van de Bommelerwaard op muziek van Ramses Shaffy’s Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder alle collega’s een hart onder de riem steken.

Temperatuur

Intussen draait het bedrijf gewoon door, maar wel in coronamodus. Dat betekent dat alle maatregelen zijn genomen die het RIVM nodig acht om de crisis te bestrijden. Groenen: “Dus zo weinig mogelijk mensen op de site, door zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken, het liefst geen bezoekers en ook zo weinig mogelijk leveranciers aan de deur.” Mensen die toch op de site moeten zijn krijgen drie vragen over eventuele symptomen en hun temperatuur wordt gemeten. “En uiteraard houden we ons aan social distancing. Mensen die op kantoor moeten zijn werken zoveel mogelijk in hun eigen kantoor, dat ze zelf kunnen ontsmetten. En ze vergaderen het liefst niet of doen dat via Teams of een andere tool.”

Nadat alle nodige maatregelen op het gebied van hygiëne en discipline waren genomen, werd gekeken wat het bedrijf in een breder, maatschappelijk perspectief kan doen. Groenen: “We zijn momenteel met ondernemers in Zaltbommel aan het bekijken wat we kunnen doen voor mensen die in quarantaine zitten of voor bewoners van verpleeghuizen. Sachem heeft bijvoorbeeld tablets ter beschikking gesteld voor de verzorgingstehuizen in de Bommelerwaard. Hiermee kunnen de bewoners beeldbellen met hun familie en vrienden, waarmee we ze een stukje uit hun ongewenste isolatie kunnen halen.”

Respect

Groenen, die lid en mede-initiator is van de mkb-beleidsgroep van de VNCI, is blij dat het MKB Chemie onder de vitale sectoren valt. “Daardoor kunnen we door blijven produceren, kunnen de grondstoffen gewoon worden aangeleverd en de klanten beleverd worden. Er is wel wat vertraging aan de Belgische grens. De transporteurs willen er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de klanten in België het product kunnen aannemen. En leveranciers die via België reizen moeten ook bepaalde papieren kunnen overleggen. Maar het loopt allemaal goed.” De chauffeurs die aan de deur komen worden verwelkomd met een bord met de tekst ‘Jullie houden onze business gaande’. “Dat respect naar vervoer en logistiek is cruciaal.”

Als de maatregelen blijven zoals ze nu zijn, kan Sachem gewoon door blijven produceren. Groenen merkt dat de vraag naar bepaalde producten sinds de corona-uitbraak zelfs toeneemt. “Sommige bedrijven willen nu een voorraad aanleggen. Daarnaast neemt de lokale vraag toe, doordat grensverkeer belemmeringen ondervindt.”

Frank Groenen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we hier als chemische industrie sterker uit zullen komen.’  

Dat de chemie niet voor niets als een vitale sector wordt gezien, blijkt uit een aantal producten die Sachem maakt, zoals speciale chemicaliën voor de papierproductie. Groenen: “Mochten wij niet meer kunnen leveren, dan heeft de papierindustrie een leveringsprobleem op de middellange termijn.” Verder maakt Sachem tussenproducten die essentieel zijn voor de farmaceutische industrie, zoals bètablokkers. “Deze worden geproduceerd in Italië. De plant daar heeft tot mijn verbazing geen issues en draait nog gewoon.” Ook de producten voor de elektronica-industrie, voor de productie van chips en displays, zijn essentieel.

Op het bedrijfsresultaat lijkt de coronacrisis vooralsnog geen invloed te hebben. “En zolang de cashflow in stand blijft, kunnen we onze mensen aan het werk houden. Wel is het zo dat we op dit moment voorzichtiger zijn in het aantrekken van mensen.” Indirect zal de crisis wel voelbaar zijn, voorspelt Groenen. “Het kan zijn dat we bepaalde projecten en investeringen moeten uitstellen en daarmee hebben bepaalde externe partijen straks minder werk.”

Hij houdt ook serieus rekening met een recessie en afname van de vraag in een aantal markten en regio’s. “Dat brengt grote risico's met zich mee, maar biedt ook kansen voor de Nederlandse industrie. Wellicht moeten we straks meer local for local gaan produceren en moeten we de chemische industrie in Nederland na deze crisis heel anders gaan positioneren. Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd dat we hier als chemische industrie sterker uit zullen komen.”


Sachem 50 jaar

Sachem in Zaltbommel is onderdeel van Sachem Inc., dat vestigingen en verkoopkantoren heeft in de VS, Nederland, China, Japan, India, Korea en Taiwan. Het bedrijf ontwikkelt en produceert hoogzuivere chemicaliën, toegepast in de productie van elektronica, geneesmiddelen, (emissie) katalysatoren, cosmetica en papier. De geschiedenis begint in 1970, als de Chemische Fabriek Zaltbommel CFZ zich op een voormalige boomgaard in Zaltbommel vestigt, om voor onder meer het Nederlandse leger huidontsmettingspoeder te fabriceren, bedoeld als bescherming tegen chemische wapens. In 1972 werd gestart met de productie van Reagens, waarmee de zetmeelindustrie zetmeel modificeert. Dit gecationiseerde zetmeel gebruikt de papierindustrie om schrijfpapier te produceren. De jaren daarna werd de productie hiervan opgeschaald naar een industrieel niveau.

In 1976 kwam het bedrijf voor 50 procent in handen van het toenmalige Dynamit Nobel en er kwamen verschillende producten bij, zoals metaalacetylacetonaten, die Dynamit Nobel verkocht voor katalysatorsystemen of voor coating van glas. De fijnchemietak werd verder uitgebreid met een grondstof voor siliconen en later met ammoniumzouten. In 1985 werd het bedrijf ingelijfd door de Shell Fine Chemicals-divisie. Er volgde een periode met uitdrukkelijke aandacht voor veiligheid en milieu. In samenwerking met de Shell-labs werden nieuwe producten ontwikkeld en groeide het bedrijf met name door de export naar Azië en Amerika via de internationale Shell-verkoopkantoren.

Het bedrijf in Zaltbommel is sinds 2001 onderdeel van het Amerikaanse Sachem Inc.

In 1996 werd het bedrijf met de hele fijnchemietak van Shell overgenomen door Inspec. 2 jaar later ging het onderdeel in Zaltbommel over naar het Engelse Laporte, dat na opsplitsing met andere bedrijven werd overgenomen door het Duitse Evonik Degussa, maar heel snel als separate entiteit werd doorverkocht. “We leken teruggeworpen te worden op onszelf, maar er werd in 2001 een prima nieuwe aandeelhouder gevonden”, vertelt algemeen directeur Frank Groenen, die bijna 24 jaar bij Sachem werkt. “We werden toen gekocht door het Amerikaanse Sachem, dat vergelijkbare producten maakt en een locatie in Europa zocht. Ze hadden geen eigen salesorganisatie hier. We gingen van een heel groot bedrijf terug naar een relatief klein bedrijf, met een paar honderd mensen wereldwijd, maar creëerden zo wel aanwezigheid in Amerika, Europa en ook Japan toentertijd. Het was dus een mooie synergie. Daarbij werd ook de elektronische industrie onze klant. Het familiegevoel is sindsdien gebleven en versterkt, zeker omdat Sachem in handen is van de familie Mooney.”

Tussen 2000 en 2010 is er veel gedaan aan vermindering van afval en er kwam een revisievergunning. Ook nam de aandacht voor de omgeving toe. “Dat heeft ertoe geleid dat we in 2010 samen met de overheid een bestuurlijke overeenkomst sloten over de ruimtelijke ordening rondom het bedrijf. Waar in de beginjaren vertrouwd werd op de kennis en kunde van de bedrijven, is het de laatste 20 jaar duidelijk dat je midden in de maatschappij moet staan, openheid van zaken moet geven en je kwetsbaar moet opstellen. Aan communicatie met onze omgeving en de overheid hebben we de afgelopen jaren als BRZO-bedrijf veel aandacht besteed.”

Groenen is er ook trots op dat het bedrijf in staat is gebleken om te voldoen aan de strenge regels van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration, waardoor geleverd kan worden aan de farmaceutische industrie. “Als je FDA goedgekeurd bent, heb je je kwaliteitssystemen heel goed op orde.”

“De toekomst van Sachem Europe ziet er goed uit,” zegt Groenen, “en we hebben veel plannen voor nieuwe producten, waarmee we willen groeien in verschillende markten zoals personal care.”

Foto’s: FotoBuro Bolsius