21.01.2020

VNCI ondersteunt plan staatssecretaris verkenning alcohol- en drugstest op werkvloer

De Koninklijke VNCI is verheugd met de aankondiging van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar een verkenning voor alcohol- en drugstesten op de werkvloer. In eerste instantie richt zij zich op Brzo-bedrijven waar een zwaar ongeval grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. De vereniging van de chemische industrie in Nederland, met veel leden die onder Brzo-regels vallen, vraagt al geruime tijd om zo’n wettelijke grondslag en denkt graag met het ministerie mee over de verdere vormgeving.


VNCI dringt daarbij aan op een voortvarende aanpak zodat bedrijven hun verplichting kunnen nakomen, namelijk om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het afnemen van testen niet mogelijk zonder wettelijke grondslag. Die grondslag is er wel voor bijvoorbeeld boordpersoneel van vliegtuigen of deelnemers aan het wegverkeer, maar niet voor personeel van bedrijven waar gewerkt wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven hebben dus niet de mogelijkheden om hun ADM-beleid effectief vorm te kunnen geven. Daarom bestaat de behoefte om als sluitstuk van dat beleid eventueel ook te kunnen testen, vooral in risicovolle beroepen.

Met de aankondiging erkent de staatssecretaris de noodzaak voor een wettelijke grondslag. Er kunnen nu concrete stappen gezet worden om te kijken in welke gevallen en hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. Daarbij is het belangrijk - voor werkgever én werknemer - dat er duidelijke voorwaarden worden geformuleerd waaronder de inbreuk op privacy van de werknemer gerechtvaardigd is en moet er in goede waarborgen zijn voorzien. Het zal ook alleen als sluitstuk op een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid kunnen gelden.

ADM-beleid

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilig en gezond werken en zij werken samen bij de uitvoering van het arbobeleid. Onderdeel van dit beleid is het tegengaan van gebruik (of verkeren onder invloed) van alcohol en drugs op het werk. Samen met medicijngebruik valt dit onder het zogenoemde ADM-beleid. Gezien de risico’s die verbonden zijn aan het werken op een Brzo-locatie, is dit in het belang van alle medewerkers. Veiligheid voor iedereen binnen een duidelijk wettelijk kader is het uiteindelijke doel.

Lees de brief van de staatssecretaris