11.04.2019

VNCI brengt standpunten in tijdens rondetafelgesprek met de Tweede Kamer


Tijdens het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de Klimaattafel ‘Industrie’ heeft Colette Alma vandaag de standpunten van de chemische industrie ingebracht. Haar pleidooi is gebaseerd op de position paper waarin het standpunt van de chemische industrie op heldere wijze staat verwoord en die nu te vinden is op de website van de Tweede Kamer.

De hoofdpunten zijn:

  • De chemische industrie heeft sinds 1990 haar emissie van broeikasgassen met 38% gereduceerd.
  • De chemische industrie ziet mogelijkheden om deze verder naar beneden te brengen, hiervoor is een integrale benadering nodig, waarin ook wordt meegenomen wat de industrie kan doen om emissies in de keten (scope 2 en 3) te verminderen.
  • De Koninklijke VNCI staat achter een klimaatakkoord van prikkels en verleiding en betreurt de huidige polarisatie in de politiek en de media, waardoor vaak niet het doel maar het middel centraal komt te staan.
  • De VNCI hoopt op snelle duidelijkheid zodat haar achterban kan doorpakken met het maken van robuuste investeringsplannen richting een CO2 neutrale productie in 2050.