11.05.2023

Stof tot nadenken

Verspreid over de dag vonden zes workshops over beleid en regelgeving rond chemische stoffen plaats. Ruim zestig experts, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen hebben zich vrijwillig een dagje ondergedompeld in alles wat er de komende tijd gaat veranderen op stoffengebied. Met een hoofd vol stof tot nadenken, fiets ik terug naar huis.

 

Column Rosienne SteensmaHoe pakken we alle ingewikkelde vraagstukken rond chemische stoffen op een goede manier aan? Zelfs voor deze groep stoffendeskundigen is de complexiteit nauwelijks te overzien. Iedereen met de beste bedoelingen en vol energie en bevlogenheid om er het beste van te maken. En tegelijkertijd hoor ik opmerkingen als 'hier praten we al vijftien jaar over'.

Dat herken ik. Want waarom is er nog steeds geen centrale plek waar alle informatie geharmoniseerd per stof aanwezig is? Wat heeft een schilder of schoonmaker aan een 500 pagina’s tellend document dat uiteindelijk neerkomt op de verplichting om een hele dikke handschoen te dragen, waar vervolgens niet mee te werken is omdat hij of zij de kwast niet meer kan vasthouden?

Leesbare labels

Zoveel dilemma’s ook. We willen van gevaarlijke stoffen af, maar biociden zijn per definitie bedoeld om te doden. Chemische stoffen zijn nuttig en nodig, maar hoe communiceer je op een goede manier over risico’s? Ook leuk: een discussie over leesbare labels, waar zoveel tekst op moet in koeienletters dat het niet meer past. Er liep ook iemand rond met jerrycans: één van nieuw en één van gerecycled materiaal. Ook daar spelen allerlei vraagstukken rond aanwezige stoffen.

Veiliger voor mens en milieu

Met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability willen we dat chemische stoffen nog veiliger worden voor mens en milieu. Om die reden wordt de wetgeving de komende jaren flink aangepast. Een uitgelezen kans om onduidelijkheid, onnodige administratieve lasten en doelgerichtheid van de regels te verbeteren.


Chemicals Strategy for Sustainability: nieuwe verbindingen voor de chemie


Echte verbetering

Tijdens de Stoffendag - georganiseerd door VNCI en VHCP - kwamen theorie en praktijk bij elkaar. Heel leerzaam voor iedereen. Alleen door dit soort gesprekken nog heel veel met elkaar te voeren, worden de wijzigingen in wetten en regels ook echte verbeteringen. En dat was de onderliggende motivatie van alle aanwezigen vandaag. Dank allemaal en op naar meer stoffige dagen!